Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 2. november * 29. apríl 1868 Trebbio, Taliansko † 2. november 1889 , San Vito, Taliansko Rehoľník Pio Campidelli, vlastným menom Luigi (Alojz) Campidelli sa narodil 29. apríla 1868 v Trebbio v talianskej diecéze Rimini. Bol štvrtým dieťaťom síce chudobných, ale zato zbožných rodičov Giuseppe i Filomény Campidelliových. Keď mal šesť rokov zomrel mu otec na týfus. V roku Pána 188o spoznal rehoľu pasionistov. Zapísal sa do svetského združenia sv. Pavla z Kríža a obliekol si passionistický škapuliar. Mal dvanásť rokov, keď pod vplyvom svojej veľkej túžby stať sa passionistom sa s mamou vybral do kláštora v Casale. Predstavený v ňom rozpoznal výnimočného  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. november * okolo 1094 Armagh, Írsko † 2. november 1148 Clairvaux, dnes Longchamp-sur-Aujon, Francúzsko Význam mena: môj posol (hebr.-lat.) Atribúty: palma, koruna Sv. Malachiáš sa narodil okolo roku 1094 v meste Armagh v Írsku. Bol synom profesora kláštornej školy v Armagh. Stal sa kňazom, študoval u Malchusa, biskupa mesta Waterford a Lismore, ktorého zásluhou vzniklo mnoho írskych kostolov 12. stor. Ako kňaz sa Malachiáš intenzívne zúčastňoval na živote Cirkvi. Po synodách v rokoch 1101 a 1111 sa stal blízkym spolupracovníkom priekopníka cirkevnej reformy Cellacha, ktorý bol biskupom v meste Armagh. V tých časoch Írsko sužovali útoky povstalcov, Normanov a  [ Read More ]

Sviatok: 2. november Liturgické slávenie: Spomienka Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná  [ Read More ]