Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 20. november * 14. júl 1928, Vysoká nad Uhom † 22. november 1944, Vysoká nad Uhom Anka sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom a rodičia – Ján Kolesár, prezývaný Hruška, a Anna, rodená Kušnírová – ju hneď na druhý deň dali pokrstiť. Naoko ničím výnimočné dievča z východoslovenskej dediny Vysoká nad Uhom. Chodila do ľudovej školy, pomáhala v domácnosti a na gazdovstve, ako to bývalo v tej dobe zvykom. Keď mala Anka desať rokov, zomrela jej mama. Zrazu sa Anka stala jedinou ženou v dome. Starší brat s otcom pracovali na poliach a ona sa starala o všetko potrebné. Nebolo ľahké v takom veku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20.november * okolo 960 Sasko, Nemecko † 20. november 1022 Hildesheim, Dolné Sasko, Nemecko Bernward sa narodil okolo r. 960 v šľachtickej rodine v Sasku. Keď osirel, vyrastal u svojho strýka, biskupa Volkmara z Utrechtu. Študoval v katedrálnej škole v Heidelburgu a v Mainzi (Mohuči), kde bol vysvätený v r. 987. Stal sa kaplánom a tútorom detí cisára Otta III. V roku 993 bol menovaný za biskupa do Hildesheime. Staral sa o chudobných a chorých vo svojej diecéze a o ich zaopatrenie. Kláštory a kostoly veľkoryso podporoval. Založil aj hildesheimskú umeleckú školu. Zaujímal sa o architektúru, umenie, prácu s kovom  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 20. november † 3. storočie Sv. Bazil položil svoj život pre vieru v Krista v Antiochii. FacebookTwitterGoogle+E-mail