Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 20. október * 11. apríl 1897 Breitensee pri Viedni, Rakúsko-Uhorsko† 20. október 1924 Viedeň, Prvá Rakúska Republika Zobrazovaný je ako študent, vojak a premonštrát, so srdcom, s tŕňovou korunou, pri žehnaní. Franz Alexander Kern pochádzal z Viedne, roku 1915 sa stal vojakom a z Prvej svetovej vojny sa vrátil s ťažkým zranením. Po obliečke v premonštrátskej reholi 18. októbra 1920 prijal brat Jakub, 23. júla 1922 kňazské svätenie a pôsobil ako angažovaný pastier vo farnostiach okolo Gerasu. Trýznivé bolesti svojho vojnového zranenia chápal ako pokánie za zblúdenie svojho spolubrata, ktorý krátko predtým založil českú národnú cirkev. Jakub Kern pri  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. október † okolo 60 ? Kornélius bol pôvodne stotníkom kohorty v rímskom vojsku. Spomína sa v Skutkoch apoštolských v 10. kapitole. Píše sa o ňom, že bol nábožný, modlil sa a dával almužnu. Raz okolo tretej – keď sa modlil – mal videnie anjela, ktorý mu kázal poslať poslov do do mesta Joppe, kde sa vtedy zdržiaval apoštol Peter. Stotník poslúchol a poslal ich. Medzitým mal v Joppe videnie aj apoštol Peter, v ktorom mu Pán zjavil stotníkovu žiadosť. Keď poslovia od Kornélia prišli, Peter ich prijal a na druhý deň išiel spolu s nimi a niekoľkými  [ Read More ]

krstným menom: Anna Františka Svätá Sviatok: 20. október * 6. október 1888, Brendola, Taliansko † 20. október 1922 Treviso, Taliansko Sv. Bertilla sa narodila v Brendole v severnom Taliansku. Keď mala sedemnásť rokov, vstúpila do kláštora Kongregácie Dcér sv. Sŕdc (sestry sv. Doroty). Hoci sama trpela vážnymi chorobami, obetavo sa starala o chorých v Trevise. Na jej hrobe vo Vicenze sa udialo viacero zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1961. FacebookTwitterGoogle+E-mail