Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. apríl * pred 640 Alexandria, Egypt † okolo 700 Sinaj Význam mena: vzkriesený (gr.) Sv. Anastázius bol opátom v kláštore sv. Kataríny na Sinaji. Bojoval proti bludom monofyzitizmu, monoteletizmu a nestorianizmu. Oponoval aj Židom. Vďaka svojmu zápalu za pravú vieru ho nazývali „novým Mojžišom“. Napísal viacero spisov, napr. 154 otázok a odpovedí týkajúcich sa predovšetkým exegézy, ale aj histórie vzniku heréz a zasadaní cirkevných snemov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. apríl † 185 Rím, Taliansko Mučeník, ktorého Apológia (obrana viery) sa považuje za jeden z najvzácnejších dokumentov raného cirkevného spoločenstva. Apolónius bol rímskym senátorom. Jeden z jeho otrokov ho udal, že je kresťan. Pretoriánsky prefekt Sextus Tigidius Perennis uväznil Apolónia, no otroka, ktorý ho udal, popravil. Od Apolónia žiadal, aby sa zriekol viery. Apolónius odmietol, a tak sa tento prípad dostal pred Rímsky senát. Práve tu sa uskutočnila debata medzi Perennisom a Apolóniom, kde Apolónius jasne poukázal na krásu a hodnotu kresťanstva. Napriek svojej výrečnej obhajobe bol Apolónius odsúdený a sťatý.     FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. apríl * asi 1033 Aosta, Taliansko † 1109 Canterbury, Anglicko Význam mena: chránený Bohom, Boh je jeho ochranca (nem.) Atribút: biskupská berla Sv. Anzelm sa narodil okolo roku 1033 v šľachtickej rodine v Aoste v piemontskom kraji v Taliansku. Najmä vďaka svojej matke dostal veľmi dobré duchovné základy už v detstve. Keď mal pätnásť rokov, požiadal o vstup do kláštora, no opát ho neprijal z obavy, že jeho otec s tým nebude súhlasiť. Zanedlho mu zomrela matka a on sa dal na svetské chodníčky. Odišiel z domu, pretože s otcom si nerozumel. Prišiel do Francúzska, do kláštora v  [ Read More ]