Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. marec * okolo 300 † po roku 370 Thmuis, dnes Timai el-Amdid v Egypte Thmuis je mesto v Egypte. Názov znamená „koza“. Naznačuje, že v antickej minulosti v Egypte uctievali zvieratá. V tomto meste pôsobil biskup Serapion (asi v rokoch 340-356). O jeho živote nemáme veľa presných správ. Pôvodne zrejme pôsobil na katechetickej škole v Alexandrii, neskôr vstúpil do kláštora, ktorý sa riadil pravidlami sv. Antona opáta, kde sa zachoval jeho plášť. Sv. Atanáz sa o ňom zmieňuje ako o svojom dobrom priateľovi. Do mesta Thmuis mu napísal päť listov, hovorí o ňom ako o „kladive na ariánov“. Za biskupa  [ Read More ]

„brat Klaus“ Svätý Sviatok: 21. marec * 1417 Flüeli pri Sachseln, Obwalden, Švajčiarsko † 21. marec 1487 Ranftschlucht, dnes St. Niklausen pri Sachseln, Obwalden, Švajčiarsko Patrón Švajčiarska Atribúty: odev pustovníka, palica, ruženec Sv. Mikuláš sa narodil pri meste Sachseln v kantóne Obwalden, v dnešnom Švajčiarsku. Svoje meno má podľa rieky Flüe, ktorá tečie blízko jeho rodiska. Pochádzal z roľníckej rodiny. Od malička mal záľubu v samote a modlitbe v tichu. Okolo roku 1440 ho povolali do vojny proti Zürichu. Namiesto boja sa radšej schovával v kríkoch a modlil sa. Po vojne sa oženil s Dorotou Wyss a spolu mali desať detí. V  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Lupicína nenachádza Svätý Sviatok: 21. marec * okolo 400 Burgundsko, Francúzsko † 480 Condat, dnes St-Claude, Jura, Francúzsko Sv. Lupicín sa narodil v chudobnej rodine vo Francúzsku. Jeho starším bratom bol sv. Roman, opát, ktorý odišiel do Jurských hôr, aby tam žil život pustovníka. Lupicín sa pôvodne oženil, no keď ovdovel, nasledoval svojho brata a tiež sa stal pustovníkom. Neskôr spolu založili kláštor Condat (dnes St-Claude severovýchodne od Lyonu). Mnoho mužov sa rozhodlo vstúpiť do tohto kláštora a stať sa mníchmi. Na želanie svojho brata Romana založil aj kláštor  [ Read More ]