Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 21. október * 17. augusta 1887, Schloss Persenbeug, Persenbeug-Gottsdorf, Rakúsko† 1. apríla 1922, Monte, Funchal, Portugalsko „Len zriedka bol nejaký panovník tak zaznávaný ako to bolo v prípade tohto kráľa, a neexistuje snáď žiaden iný, ktorý by tak ako on vlastnil všetko potrebné na to, aby svoje národy urobil šťastnými. Jeho osudom bola nevďačnosť, ohováranie a ťažké urážania, ktorým nakoniec nedokázalo čeliť ani jeho vznešené srdce… ‘Musím preto toľko trpieť, aby sa moje národy opäť zjednotili,‘ povedal mi v agónii. Potom doslova dodal: ‚Odpúšťam im!‘“1 Cisárovná Zita z Rakúska „Tieto riadky nestratili od roku 1922 nič na svojej aktuálnosti. Cisárov obraz,  [ Read More ]

(Laura od sv. Kataríny Sienskej) Svätá panna, zakladateľka Kongregácie sestier misionárok Nepoškvrnenej Panny Márie a svätej Kataríny Sienskej Sviatok: 21. október * 26. máj 1874 Gericó, Kolumbia † 21. október 1949 Medellín, Kolumbia LAURA MONTOYA Y UPEGUI sa narodila v Gericó (Antioquia, Kolumbia) 26. mája 1874 hlboko veriacim rodičom, Juanovi de la Cruz Montoya a Dolores Upegui. V ten istý deň bola aj pokrstená a pri krste dostala meno Mária Laura od Ježiša. Keď mala dva roky, bol jej otec zavraždený počas hroznej bratovražednej vojny pri obrane viery a vlasti. Ich majetok bol zhabaný a rodina tak bola odsúdená k životu v extrémnej chudobe. Matka  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. október * okolo 555 Škótsko alebo Írsko † 617 (?) Tholey, Sársko, Nemecko Atribúty: odev pastiera alebo pútnika, kyjak Patrón životného prostredia, ochrancov prírody, pastierov, roľníkov; za priaznivé počasie a dobrú úrodu; pred chorobami zvierat Sv. Vendelín bol podľa tradície synom škótskeho kráľa. Keďže bol nábožný, otec sa na neho veľmi hneval a poslal ho, aby pásol ovce. Vo veku okolo 20 rokov sa vydal s viacerými spoločníkmi na púť do Ríma. Nie je isté, či tam došiel, je možné že došiel iba po nemecký Trier alebo na spiatočnej ceste z Ríma sa zastavil v Trieri. Tam totiž  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 21. október * Anglicko (?) † okolo 304 (?) alebo okolo 451 (?) Kolín, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Podľa legendy, ktorá vznikla asi v 10. storočí, Uršula bola dcérou kresťanského kráľa v Británii. Mala sa vydať za pohanského princa. Ona si to však neželala, dostala dovolenie odložiť sobáš o tri roky. S desiatimi ženami, sprevádzanými tisíckami služobníc, sa rozhodla odísť na cestu krížom cez Severné more, po Rýne cez Bazilej až do Ríma. Na spiatočnej ceste pri Kolíne ich všetky zavraždili Huni (okolo r. 451), keďže Uršula odmietla vydať sa za ich náčelníka. Podľa inej legendy Britskí kolonizátori a vojaci obsadili Amoricu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. október * okolo 290 Gaza, Palestína † okolo 372 Cyprus Význam mena: jasný, veselý (gr.) Atribút: zvitok Svätého písma Sv. Hilarion sa narodil asi v roku 291 v Thabate na juh od Gazy v Palestíne. Jeho rodičia boli bohatí pohania. Poslali ho na štúdiá do Alexandrie v Egypte, kde bola chýrna kresťanská škola. Hilarion popri štúdiu pohanskej filozofie navštevoval aj prednášky o kresťanstve a čoskoro sa dal pokrstiť. Začal viac študovať Sväté písmo a náboženské knihy a navštevoval aj kresťanské bohoslužby. Ako pätnásťročný odišiel medzi pustovníkov. Dostal sa k sv. Antonovi, pri ktorom istý čas potom žil v kajúcnosti a  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa zmienka o sv. Reparátovi nenachádza Svätý Sviatok: 21. október † 353 Nola, Taliansko Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave sa nachádza vzácna relikvia a to telo sv. Reparáta, diakona a mučeníka. Žil v 4. storočí. Jeho život spadá do prelomových čias po Milánskom edikte, ktorým cisár Konštantín Veľký dal kresťanskej cirkvi možnosť vystúpiť z prítmia katakomb. Edikt však znamenal len zrovnoprávnenie kresťanov s ostatnými náboženstvami Rímskej ríše. Jednotlivci boli i naďalej vystavení nevraživosti pohanského prostredia. Obeťou tejto situácie bol aj sv. Reparát. Bol horlivým hlásateľom evanjelia v meste Nola pri Neapoli.  [ Read More ]