Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. september †  okolo 129 Atény, Grécko Sv. Kvadrát bol mučeníkom a obrancom viery. Pravdepodobne bol učeníkom apoštolov a asi aj biskupom v Aténach v Grécku. Známy je najmä vďaka prvej apológii, obrane kresťanskej viery, ktorá vznikla okolo r. 124 a adresovaná bola cisárovi Hadriánovi. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. september * Wales † okolo 580 (?) Bannaventa, pri Nortone blízko Daventry, Anglicko (?) Sv. Cadoc sa narodil vo Walese. Pochádzal z významného rodu. Jeho otec Gladys (Klaudius, Gwynllyw) Bradatý bol menším kráľom v Newporte. Cadoc sa stal mníchom v kláštore v Llancarfan pri Cardiffe. Podľa jednej tradície tento kláštor sám založil, čo však nie je potvrdené. Roku 528 odišiel do Škótska, kde založil kláštor, pravdepodobne v Kilmadocku. Je možné, že roku 544 šiel na púť do Svätej Zeme. Počas saskej invázie odišiel do Bretónska vo Francúzsku. Na jednom ostrove v Morbihane založil kláštor. Ako starec odišiel do Anglicka, do mesta  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. september † po 42 Partsko, Mezopotámia (?) Význam mena: Boží muž (z hebr.) Atribúty: kniha evanjelií, človek, anjel, meč, peňaženka Patrón bankárov, taxikárov Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi (publikánmi). Popri vyberaní cla si totiž „privyrábali“ okrádaním. Lévi mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Je teda pravdepodobné, že počul mnohé z jeho rečí. Pri jednej príležitosti – bolo to hneď potom, ako Ježiš uzdravil chorého, ktorého spustili  [ Read More ]