Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 22. december * 15. júl 1850 Sant‘ Angelo Lodigiano pri Miláne, Taliansko † 22. december 1917 Chicago, USA Patrónka emigrantov a imigrantov Sv. Františka sa narodila ako najmladšia z trinástich detí v rodine roľníka. Tí sa o svoje deti vzorne starali. Františka sa stala učiteľkou. V roku 1874 vstúpila do rehole Sestier Božej prozreteľnosti v meste Codogno, kde sa stala riaditeľkou internátnej školy. Rehoľu však zrušili. Františka v roku 1880 založila rád Misijných sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý už o rok dostal schválenie od pápeža. Keďže mala veľkú úctu k sv. Františkovi Xaverskému, rehoľné meno si dala Xaveria (tal. Saveria). Až do smrti  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Flaviána už nenachádza Svätý Sviatok: 22. december † okolo 362 Rím Flavián zastával v Ríme funkciu prefekta. Napriek tomu bol presvedčeným kresťanom. Jeho manželkou bola sv. Dafrosa a jeho dcéry boli sv. Bibiána a sv. Demetria. Keď sa o jeho presvedčení dozvedeli ostatní predstavitelia štátnej moci za vlády cisára Juliána Odpadlíka, dali ho zatknúť. Označili ho na čele a vyhnali do exilu do Aquapendente (v toskánskom regióne). Flavián svoju vieru nezaprel. Vo vyhnanstve aj zomrel. Bolo to asi v roku 362. FacebookTwitterGoogle+E-mail