Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 22. február * cca 1247 Laviano, Taliansko† 22. februára 1297 Kortona, Taliansko Patrónka proti pokušeniam; falošne obvinených ľudí; bezdomovcov; pri hrozbe šialenstva; pri strate rodičov; pri duševných chorobách; pre duševne chorých ľudí; pre pôrodné asistentky; kajúce ženy; slobodné matky; ľudia zosmiešňovaných pre svoju zbožnosť; obrátené prostitútky; pri sexuálnych pokušeniach; slobodné laičky; tretie deti Táto svätica pochádza z obce Laviano pri Transimenskom jazere v strednom Taliansku. Tam sa narodila r. 1247 v roľníckej rodine. Keď mala Margita osem rokov, zomrela jej matka. Otec sa oženil po druhý raz. Ale nevlastná matka sa správala tvrdo k peknému a citlivému dievčaťu. Dorastajúca  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 22. február * marec 1225, Francúzsko † 22. február 1270 Longchamp pri Paríži, dnes je tam dostihová dráha a mlyn Bois de Boulogne Význam mena: Boh je štedrý (hebr.) alebo neporušená, nedotknutá, panna (román. z hebr.) Sv. Izabela sa narodila v roku 1225 francúzskemu kráľovi Ľudovítovi VIII. a jeho manželke sv. Blanke z Kastílie. Bola mladšou sestrou sv. Ľudovíta IX., taktiež francúzskeho kráľa. Odmietla sobáš s viacerými šľachticmi. Svoj život chcela zasvätiť výlučne Bohu. Slúžila chudobným a chorým. Po smrti svojej matky založila za pomoci svojho brata kráľa a niekoľkých iných ľudí, napr. sv. Bonaventúru, kláštor klarisiek Pokory Preblahoslavenej Panny Márie v  [ Read More ]

Sviatok: 22. február Liturgické slávenie: Sviatok Dnešný sviatok je pripomienkou úradu apoštola Petra, ktorý dostal od Ježiša Krista. Ustanovil ho za svojho nástupcu, za viditeľnú hlavu Cirkvi. Evanjelista Matúš to opisuje vo svojom evanjeliu takto: Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to  [ Read More ]