Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 22. jún * 6. február 1477/1478 Londýn † 6. júl 1535 tamtiež Význam mena: dvojča (hebr.) Málokedy sa stretá jemnosť s veľkosťou a vážnosť s humorom tak, ako nám o tom svedčia dejiny, keď nám predstavujú osobu anglického humanistu, štátnika, otca rodiny a mučeníka – sv. Tomáša Mora. Preto ani nespravodlivý hnev anglického kráľa nevedel celkom potlačiť sympatie k tomuto ušľachtilému mužovi, sympatie, ktoré sú pozoruhodne silné aj v našom storočí. Svätý Tomáš More (latinsky Morus) sa narodil roku 1477 alebo 1478 v Londýne. Jeho otec bol sudcom. Tomáš dostal dobrú výchovu a dôkladné humanistické vzdelanie. Istý čas  [ Read More ]

Svätý * 1469 Beverley, Yorkshire, Anglicko † 22. jún 1535 Londýn Sviatok: 22. jún Význam mena: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty:  biskupská berla, palma Dejiny Cirkvi sa začali obdobím apoštolov a mučeníkov. A kým obdobie apoštolov sa už nemôže opakovať, obdobia mučeníkov sa vyskytujú v priebehu celých cirkevných dejín. A to nielen v primitívnych misijných oblastiach, kde sa kresťanstvo ešte len začína, ale aj v kultúrnych kresťanských krajinách, akou bolo Anglicko v 16. storočí. Patrí to k tragédii a azda aj k irónii dejín, že si Anglicko vtedy vedome a dobrovoľne zabilo svojich dvoch vynikajúcich a verných synov v osobách  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. jún † 414 Remesiána, dnes Bela Palanka pri meste Niš, Srbsko Sv. Nicetas bol blízkym priateľom Pavlína z Noly. Bol biskupom v Remesiáne v Dácii (dnešné Rumunsko a Srbsko). Bol známym vďaka svojim úspešným misijným aktivitám, zvlášť medzi Bessmi, ktorých spomína sv. Pavlín vo svojich dielach. Nicetas napísal niekoľko pojednaní o viere, vyznaní viery, o Najsv. Trojici a liturgické spevy. Niektorí scholastici tvrdia, že je autorom hymnu Te Deum. Všeobecne vieme o ňom veľmi málo. Spomína sa, že aspoň dvakrát šiel z krajiny, ktorú Pavlín nazýval divokým krajom snehu a ľadu, aby navštívil svojho priateľa v Nole  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. jún * okolo 353 Bordeaux, Francúzsko † 22. jún 431 Nola, Taliansko Význam mena: malej postavy (lat.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Patrón miest Nola, Regensburg a mlynárov Pavlín, menovaný aj Pontius Meropius Anicius, sa narodil okolo r. 353-355 v Burdigalae (Bordeaux) v južnom Francúzsku, v bohatej senátorskej rodine. Básnik Ausonius, ktorý neskôr vychovával aj cisára Graciána, vyučoval Pavlína poetiku a rečníctvo. Pavlín tak dostal mimoriadne akademické vzdelanie. Najväčšmi vynikol ako rečník. V roku 381 bol miestodržiteľom Campanie, okolia hlavného mesta. Okolo r. 383-384 sa na krátky čas vrátil do svojho rodného Francúzska, odkiaľ potom odišiel do Španielska  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. jún † 96 Rím O Flaviovi Clemensovi nemáme veľa správ. Pôvodne bol rímskym konzulom. Možno bol bratom cisára Vespaziána a strýkom cisárov Tita a Domitiána. Podľa niektorých prameňov bol ženatý s Fláviou Domitillou, podľa iných bola Flavia jeho neterou či dokonca matkou. Keď Domicián začal prenasledovať kresťanov, neušetril ani Flavia. Ten sa nechcel vzdať svojho presvedčenia a odmietol obetovať pohanským bohom. Domicián ho zato dal sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. jún * Verulamium, dnes St-Albans, Anglicko † 304 (?) tamtiež Význam mena: biely (lat.) Sv. Albán bol prvým mučeníkom Anglicka, svojej rodnej krajiny. Počas prenasledovania kresťanov, Albán, hoci bol pohanom, skryl vo svojom dome kňaza. Kňaz urobil naňho taký silný dojem, že Albán sa sám stal kresťanom. Medzitým sa guvernér dozvedel, že kňaz sa skrýva v Albánovom dome, a poslal svojich vojakov, aby ho zajali. Ale Albán si vymenil šaty so svojím hosťom a vydal sa namiesto neho. Sudca zúril, keď zistil, že kňaz ušiel a povedal Albánovi: „Dostaneš trest, ktorý mal dostať on, ak nebudeš vzývať bohov.“ Albán odpovedal,  [ Read More ]