Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 22. október * 18. máj1920 Wadowice, Poľsko † 2. apríl 2005 Rím, Taliansko Pontifikát: 1978-2005 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.); Pavol: malej postavy (lat.); Karol: silný, mužný, slobodný (zast. nem.); Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Patrón slovenských horských záchranárov Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 20. júna vo farskom kostole vo Wadowiciach. Radosť a pokoj detských čias boli veľmi skoro otrasené predčasným odchodom matky, ktorá zomrela, keď mal Karol deväť rokov. O tri roky neskôr (1932) zomrel aj jeho starší brat Edmund  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. október † okolo 845 Význam mena: ten, ktorý dobrorečí (z lat.) Sv. Benedikt bol gréckeho pôvodu. Žil ako pustovník v Bretónsku vo Francúzsku. Neskôr sa stal opátom v kláštore v Macerac pri Nantes. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. október † okolo 200 Sv. Abercius bol biskupom v meste Hierapolis (dnes sú to ruiny pri Pamukkale v Turecku). Keď mal približne 72 rokov, cestoval do Ríma, kde na žiadosť cisára Marca Aurélia vykonal exorcizmus nad jeho dcérou Lucillou, ktorá bola posadnutá zlým duchom. Hneď po tejto udalosti Abercius podľa záznamov navštívil Sýriu a rieku Eufrat. Podrobnosti Aberciovho života boli vzhľadom na svoju spornú autentickosť a vierohodnosť po storočia predmetom debaty. V pôvodných „Tézach sv. Abercia“, epitafe, ktorý sa dnes nachádza vo Vatikáne, sa sv. biskup vyjadruje o pečati krstu ako o slnku, ktoré všade zjednocuje kresťanov. Hovorí  [ Read More ]