Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 23. máj * okolo 900 Belgicko † 962 Gorze, Lotrinsko, Francúzsko Sv. Guibert pochádzal z váženej rodiny, bol rytierom. Okolo roku 936 sa rozhodol slúžiť jedine Bohu. Svoj majetok použil na založenie kláštora v Gembloux pri Charleroi. Sám sa potom rozhodol stať mníchom. Pôsobil v kláštore v Gorze (juhozápadne od mesta Metz). FacebookTwitterGoogle+E-mail

(franc. Didier) Svätý Sviatok: 23. máj, v Langres 19. január (deň prenesenia pozostatkov) * okolo 315 Francúzsko † okolo 355 Langres, Francúzsko Význam mena: túžobne očakávaný (lat.) Patrón mesta Langres, Avignon; tehotných žien; pred krivou prísahou a nešťastím. Sv. Dezider bol biskupom v meste Langres na území dnešného Francúzska (severne od Dijonu). Niekoľko zdrojov uvádza, že sa v roku 346 zúčastnil na synode v Kolíne. Podľa tradície pri invázii Vandalov sa Dezider pokúsil na otvorenom priestranstve obmäkčiť vodcu dobyvateľov, aby ušetril ich krajinu. Vodca ho však dal sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail