Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 24. júl * 6. marec 1880 Barcelona, Španielsko † 24. júl 1936 Barcelona, Španielsko Marie Prat sa narodila  6. marca 1880 v Barcelone, ako najstaršia zo štyroch detí Juana Prata a Teresy Prat-Bordoy. Bola pokrstená ihneď na druhý deň, 7. marca 1880 a sviatosť Eucharistie prijíma už ako 10-ročná,  30. júna 1890. Veľmi často navštevovala svätú omšu už ako malé dieťa a veľmi vynikala talentom v maľbe, ako aj vyšívaním. Marie sa musela už ako 15-ročná postarať o seba i svojich súrodencov po smrti svojho otca v roku 1895 a smrti svojej matky, ktorá nasledovala manžela zanedlho potom, v roku 1896.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 24. júl * okolo 1223 Ostrihom, Uhorsko (Maďarsko) † 24. júl 1292 Stary Sącz, Poľsko Význam mena: bojovníčka za svoj rod (zast. nem.) Sv. Kinga (lat. Cunegundis) sa narodila po roku 1223 v Ostrihome v Uhrách (v Maďarsku) ako kráľovská dcéra Bélu IV. V roku 1239 bola zasnúbená (niekde sa uvádza vydatá) za sudomersko-krakovské knieža Boleslava V. S ním a za pomoci Grzymyslavy bola vychovávaná v Sudomeri. Potom, počas vojny, boli obidvaja do roku 1243 v Uhrách. Po návrate sa stala ich sídlom Nowa Korczyna. Kinga sa najprv dohodla s manželom na dočasnej zdržanlivosti od manželského intímneho života a po uplynutí  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 24. júl * Volsinii, dnes ruiny pri Bolsene, Taliansko † okolo 287/307 tamtiež Význam mena: nasledovníčka Krista, patriaca Kristovi (z lat.) Atribúty: pec, mlynský kameň, šípy, rošt Patrónka mlynárov, lukostrelcov, námorníkov Kristína patrí k tým mučeniciam, za ktorých smrť alebo tresty sú zodpovední ich vlastní otcovia, bezcitní a bez lásky. Dokázali spôsobiť svojim vlastným dcéram kruté utrpenie a dokonca aj smrť. Medzi tieto svätice patrí napríklad sv. Barbora. Podľa vykopávok z rokov 1880-1881 v jaskyni pod bazilikou sv. Kristíny v Bolsene sa zistilo, že už v 4. storočí jestvoval kult sv. Kristíny. Je tam vstup do katakomb, kde  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. júl * 8. máj 1828 Beka Kafra pri Bscharre, Libanon † 24. december 1898 Annaya, Libanon Jozef Anton Makhluf sa narodil v roku 1828 v Beka Kafra v severnom Libanone. Vyrastal v opravdivej kresťanskej rodine, kde získal veľkú záľubu v modlitbe. Navštevoval aj svojich strýkov – eremitov, kde sa sám nadchol pre takýto život. V roku 1851 odišiel z rodičovského domu do kláštora Panny Márie, kde strávil svoj prvý rok ako mních. Potom odišiel do opátstva sv. Marona v Annayi k maronitom, kde prijal meno Sarbel (Charbel), meno mučeníka z druhého storočia. 1.11.1853 zložil sľuby a potom pokračoval v teologických štúdiách v  [ Read More ]