Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Giovanni Battista Piamarta) zakladateľ Kongregácie Svätej rodiny Nazaretskej a pokorných služobníc Pána Svätý Sviatok: 25. apríl * 26. november 1841 Brescia, Taliansko † 25. apríl 1913 Remedello, Taliansko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján Krstiteľ Piamarta sa narodil 26. novembra 1841 v Bresci (Taliansko). Jeho otec bol holič. Matka, veľmi zbožná žena, mala rozhodujúci vplyv na výchovu syna, ale zomrela, keď mal ešte len deväť rokov. Jeho starý otec z matkinej strany ho vzal z ulice a nasmeroval ho do Oratória sv. Tomáša. Ako učňa výrobcu matracov ho stretol don Pancrazio Pezzana, farár vo Vallio, a nasmeroval ho na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. apríl 1. storočie Význam mena: narodený v marci alebo zasvätený rímskemu bohu Marsovi (lat.) Atribúty: evanjelium, lev Patrón stavbárov, murárov, sklenárov, košikárov, notárov, pisárov; ochranca pred búrkou, krupobitím, patrón dobrého počasia a dobrej úrody Sv. Marek je autorom druhého evanjelia. Hoci mal latinské meno, podľa historikov bol pôvodom Žid, synovec sv. apoštola Petra. Podľa všetkého nepatril medzi učeníkov Ježiša Krista, keďže v tých časoch bol ešte mladíkom. Pri opise udalostí umučenia vo svojom evanjeliu spomína bezvýznamnú príhodu, pri ktorej vojaci chytili nejakého mladíka zahaleného do plachty. Ten im však plachtu nechal v rukách a ušiel. Niektorí tvrdia,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. apríl * okolo 1173 Piacenza, Taliansko † 25. apríl 1218 Pittolo pri Piacenze, Taliansko Atribúty: kľačiaca, s korunou od Ježiša Patrónka pri očných chorobách a pred nočnými morami Sv. Franca v mladosti vstúpila do benediktínskeho kláštora v Piacenze. Asi v roku 1198 ju zvolili za opátku. Žila prísnym asketickým životom. Kvôli jej prísnosti ju však úradu zbavili a izolovali. Iba jedna zo sestier, Carentia, s ňou súhlasila. Tá prešla do cisterciánskeho kláštora v Rapallo. Po nejakom čase Franca požiadala svojich rodičov, aby jej pomohli založiť nový kláštor v Montelane. Franca aj s Carentiou tam potom vstúpili a  [ Read More ]