Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(María Carmen Sallés y Barangueras) Svätá zakladateľka Kongregácie školských sestier misionárok Nepoškvrneného počatia Sviatok: 25. júl * 9. apríl 1848 Vic, Španielsko † 25. júl 1911 Madrid, Španielsko Sv. Mária Karmen Sallés y Barangueras, zakladateľka Kongregácie školských sestier misionárok Nepoškvrneného počatia sa narodila vo Vic pri Barcelone (Španielsko) 9. apríla 1848. Rodičia jej dali solídnu kresťanskú výchovu. Vo svojej rodine sa naučila modliť a hľadať Božiu vôľu. Vyžarovala z nej úprimná láska k Panne Márii. Dlho sa v nej ozýval nepokoj a aby našla odpoveď, dlhý čas sa venovala modlitbe. Prv ako urobila rozhodnutie, hľadala radu aj u dôve­ryhod­ných osôb. Skôr, ako  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. júl † okolo r. 250 ? Lýcia, dnešné Turecko Význam mena: nesúci Krista (gr.) Emblém: často sa zobrazuje ako obor s palicou v ruke, na chrbte nesie dieťa Ježiša Patrón šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov; pred búrkou, epidémiou Sv. Krištof patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Pred Druhým vatikánskym koncilom patril aj k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. O jeho živote a smrti nevieme však povedať nič určitého. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa (v Kanaáne alebo v Arábii). Kráľova manželka bola však kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. júl * pri Genezaretskom jazere, Izrael † okolo Veľkej noci r. 43 Jeruzalem, Izrael Význam mena: ten, ktorý nasleduje Boha (hebr.) Atribúty: odev pútnika alebo rytiera, mušľa Patrón bojovníkov, robotníkov, vrátnikov, námorníkov, klobučníkov, voskárov, lekárov a lekárnikov, pútnikov; proti reumatizmu Sv. Jakub sa zvykne niekedy nazývať aj Starším, aby sa odlíšil od Jakuba Mladšieho, ktorý bol prvým biskupom mesta Jeruzalema. Jakub Starší bol bratom sv. Jána apoštola. Ich otec sa volal Zebedej a matka Mária Salome. Pochádzali z Betsaidy. Jakub sa narodil približne v tom čase ako apoštoli Peter a Ondrej. Doma dostali dobrú výchovu – čítanie, písanie, základy židovskej  [ Read More ]