Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 25. máj * 2. apríl 1566 Florencia, Taliansko † 25. máj 1607 tamtiež Svätá Mária Magdaléna de‘ Pazzi sa narodila 2. apríla 1566 v známom talianskom meste Florencia. Pri krste dostala meno Katarína. Keď mala Katarína osem rokov, dali ju na výchovu do istého florentského kláštora, kde sa o ňu starala rehoľná sestra, ktorá pochádzala z matkinho príbuzenstva. K prvému svätému prijímaniu pristúpila ako desaťročná v marci 1576. O mesiac neskôr urobila sľub večného panenstva. 30. novembra 1578 mala v záhrade rodičovského domu v prítomnosti matky prvú extázu, to znamená prudké povznesenie alebo uchvátenie ducha do mimozmyslového sveta. Odvtedy  [ Read More ]

Svätý Patrí do skupiny mexických mučeníkov Sviatok: 21. máj; deň smrti: 25. máj * 30. júl 1869 La Sementera pri  Totatiche v štáte Jalisco v Mexiku † 25. máj 1927 Colotlán, štát Jalisco v Mexiku Krištof Magallanes pochádzal z rodiny roľníka. V mladosti zvykol pásť stáda. Vo veku 19 rokov začal teologické štúdiá v seminári. Svoje kňazské účinkovanie začal v Totatiche. Bol veľmi horlivým kňazom. Zakladal školy, katechetické centrá pre deti a dospelých, inicioval vydávanie novín. Snažil sa pomôcť ľuďom aj po praktickej stránke – založením stolárskych dielní, poľnohospodárskych fariem, elektrifikovaním mlynu a pod. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. V tých časoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. máj * okolo 673 Monkton pri Wearmouth, Anglicko † 25. máj 735 Jarrow pri Sunderlande, Anglicko Patrón študentov Béda sa narodil neďaleko kláštora sv. Petra a Pavla vo Wearmouth-Jarrow v Anglicku. Keď mal tri roky, poslali ho do kláštora na výchovu k opátovi sv. Benediktovi Biscopovi a Ceolfridovi. Neskôr sa stal mníchom. Keď mal tridsať rokov, bol vysvätený za kňaza. Celý čas trávil v kláštore, venoval sa štúdiu Sv. Písma, písaniu a vyučovaniu. Považuje sa za najučenejšieho človeka svojej doby a človeka, ktorý mal vo svojej dobe najväčší vplyv na anglickú literatúru. Jeho spisy sú naozajstným súhrnom vedomostí  [ Read More ]