Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 25. október 1. storočie Vdova z mesta Joppe (v dnešnom Izraeli), ktorá sa spomína v Skutkoch Apoštolov (9, 36-42). Hovorí sa o nej, že „vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.“ Zrejme bola krajčírkou. Zo Skutkov vyplýva, že v prvej Cirkvi bola veľmi obľúbená a mnohým bolo ľúto, že náhle ochorela a vzápätí zomrela. Keďže apoštol Peter bol práve v neďalekom mestečku Lydda, dvaja mužovia išli za ním, aby ho priviedli. Keď prišiel, vzkriesil Tabitu z mŕtvych. V Skutkoch Apoštolov sa uvádza, že ju nazývali aj Dorkas. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 25. október * Egypt (?) † okolo 285 Alexandria, Egypt, alebo okolo 304 Rím Atribúty: lev, odev rytiera, veniec kvetov Patróni sudcov O sv. Dárii a Chryzantovi toho vieme len málo. Chryzant bol Egypťan, syn patricija Polemia. Polemios ho zobral so sebou z Alexandrie do Ríma počas vlády Numeriána. Napriek námietkam svojho otca sa Chryzant dal pokrstiť a dal si meno Karpoforus. Vytrvalo odmietal otcove pokusy, ktorý ho chcel oženiť. Naveľa sa však oženil s Dáriou, ktorá bola gréckeho pôvodu a slúžila bohyni Minerve. Zásluhou svojho manžela, Chryzanta, sa obrátila a spolu žili v čistote. Spolu šírili kresťanskú vieru. Po  [ Read More ]