Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. február * okolo 250 + 328 Alexandria (?), Egypt Význam mena: obranca (gr.) Narodil sa okolo r. 250. Patril medzi najváženejších predstaviteľov duchovenstva v egyptskej Alexandrii. Vynikal učenosťou, pastoračnou horlivosťou a dobrotou ku všetkým. Mal veľké porozumenie aj pre tých, ktorí spôsobovali ťažkosti a nedorozumenia. Zastal sa aj mladého nespokojného Ária, keď ho chceli vylúčiť spomedzi kandidátov duchovenstva a dosiahol, že ho vysvätili za kňaza. Po smrti alexandrijského patriarchu Achillasa v r. 313 zvolili Alexandra za jeho nástupcu. Údajne Árius mal záujem o patriarchálnu hodnosť a ťažko niesol, keď ju dostal Alexander. No navonok predstieral priateľstvo. Celkove  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. február † 7. storočie (?) Význam mena: víťaz (lat.) Sv. Viktor bol pustovníkom, eremitom. Žil osamelým životom v kraji Arcis-sur-Aube v Champagne vo Francúzsku. Uctievali si ho najmä benediktíni z opátstva v Montiramey. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26. február † 4. storočie Sv. Faustinián bol druhým biskupom mesta Bologna v Taliansku. Bol horlivým obrancom pravej viery pred bludom arianizmu. FacebookTwitterGoogle+E-mail