Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 26.júl *11. september 1890, Miláno † 26. júl 1945, Verbania Maria Pierina de Micheli sa narodila 11. septembra 1890 v Miláne v Taliansku a bola pokrstená v ten istý deň v kostole svätého Petra v Sale menom Giuseppina. Otec jej zomrel ešte keď jej neboli ani dva roky. K prvému svätému prijímaniu pristúpila 3. mája 1898 a o tejto udalosti neskôr napísala: „Uvidela som Dieťa Ježiša v bielej hostii. Raj na zemi! Dnes iba vierou viem, že ma miluje.“ Tak sa začal jej život plný nebeských milostí a vízií, ktoré prichádzali spolu s utrpením, ktoré prežívala zjednotená s  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. júl * 983 † 1043 Kyjev, Ukrajina Mojsej Ugrín (Mojžiš Uhorský, Мојсеј Угрин) je jedným z prvých kanonizovaných svätcov nášho národa. Pochádzal z východného Slovenska, ale je uctievaný aj mimo Slovenska, ba možno viac mimo Slovenska než u nás. Mojsej pochádzal z Uhorského rodu. Požíval veľkú úctu svätého Borisa. Boris bol ruské knieža, ktorému Mojsej slúžil spolu so svojím bratom Jurajom. Juraj padol na rieke Jalte pri boji Borisa so Sviatopolkom I.. Mojsej ktorý sa ako jediný v tejto bitke zachránil, prichádza do Kyjeva k Predislave, sestre kniežaťa Sviatopolka I.. Tu sa skrýval pred Sviatopolkom I. a horlivo  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 26. júl 1. storočie pr.Kr. Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Mali však bolesť – nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. júl * 12. február 1880 Valetta, Malta † 26. júl 1962 tamtiež Sv. Juraj Preca sa narodil vo Valette na ostrove Malta 12. februára 1880. Jeho rodičia sa volali Vincent a Natália. Keď mal osem rokov, presťahovali sa do mesta Hamrun, neďaleko Valetty. Juraj vyštudoval lýceum, potom nastúpil na teologické štúdiá s úmyslom stať sa kňazom. Jeho spovedník, otec Aloysius Galea, zomrel 8. apríla 1905. Svätý Juraj zvykol neskôr hovorievať, ako sa mu o pár dní po smrti otec Galea zjavil a povedal mu: „Boh si Ťa vybral, aby si učil jeho ľud.“ Juraj bol touto myšlienkou nadšený.  [ Read More ]