Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. marec * 742 Zweesen, dnes Zuilen, mestská časť Utrechtu, Holandsko † 26. marec 809 Billerbeck, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Ludger sa narodil okolo roku 742. V mladom veku sa stretol so sv. Bonifácom, apoštolom Nemecka. Toto stretnutie malo na neho veľký vplyv. Bonifác zanedlho potom podstúpil mučenícku smrť. Ludger sa dvanásť rokov pripravoval na misionársku prácu pod vedením Bonifácovho žiaka Gregora. Po týchto štúdiách, ktoré absolvoval v Utrechte, odišiel do Yorku (Anglicko), aby sa ďalej vzdelával u slávneho učeného mnícha Alkuina. V roku 777 bol v Kolíne vysvätený za kňaza. Po vysviacke pracoval sedem rokov v meste Dokkum  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Braulia už nenachádza Svätý Sviatok: 26.marec * po 585 † 651 Zaragoza, Španielsko Sv. Braulio bol biskupom v Zaragoze v Španielsku. Študoval na univerzite, ktorú viedol sv. Izidor Sevillský. Sám sv. Izidor považoval šľachtického študenta Braulia skôr za priateľa a svojho nasledovníka ako za žiaka. Zvykol mu posielať listiny na kontrolu a opravu. Braulio bol vysvätený za kňaza a keď sa v roku 631 uvoľnilo miesto na biskupstve v Zaragoze po smrti brata biskupa Jána, preláti zvolili za jeho nástupcu Braulia. Ako pastor pracoval Braulio s veľkou horlivosťou, učil  [ Read More ]