Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sväté Sviatok: 28. december Z historickej správy evanjelistu Matúša vieme (2,16-18), že kráľ Herodes dal povraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov, ktorí mali menej ako dva roky. Urobil to preto, lebo od mudrcov sa dozvedel, že v Betleheme sa narodil Ježiš Kristus, o ktorom sa Židia vyjadrovali ako o novom kráľovi. Herodes sa bál, že mu ukradne kráľovskú korunu. Preto sa takto chcel poistiť, myslel si, že medzi zabitými deťmi bol aj Ježiš. To sa ale nestalo, pretože Jozef tesne predtým aj s Máriou a malým Ježišom ušli z Betlehema do Egypta. Všetkých týchto pozabíjaných chlapcov považujeme za  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. december † okolo 520 Narodil sa okolo roku 468 vo Valérii v Dolnej Panónii. Keď mal osem rokov, zomrel mu otec. Do výchovnej starostlivosti si ho vzal sv. Severín. Po smrti Severína si ho vzal jeho ujo, biskup Konštantín z Lorsch v Bavorsku. V Bavorsku sa Anton stal mníchom. V roku 488 sa vrátil do Talianska a spojil sa s kňazom Máriusom a jeho spoločníkmi, pustovníkmi pri jazere Como. Na jeho vkus tam však bolo príliš veľa učeníkov, a tak sa rozhodol odísť. Odišiel do Lérins v Galii a tu pokračoval v živote rehoľníka. Stal sa známym  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 28. december * 21. január 1839 Neapol, Taliansko † 28. december 1894 tamtiež Význam mena: čistá (gr.) Katarína patrí medzi apoštolov chudobných a spoločnosťou odmietnutých ľudí. Narodila sa 21. januára 1839 v Neapole (Taliansko). Doma dostala dobrú ľudskú i náboženskú výchovu. V San Marcelino, pod vedením Margarity Salatino, získala vzdelanie, naučila sa cudzie jazyky, čo v tej dobe nebolo u žien bežné. Dňa 19. septembra 1854 sa stretla s bl. Ľudovítom z Casoria, na radu ktorého sa stala františkánskou terciárkou a začala si uctievať Božské Srdce Ježišovo. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do Kongregácie sestier večnej poklony, no pre chabé  [ Read More ]