Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 1. február, deň smrti: 28. marec * 8. február 1751 Angers, Francúzsko † 28. marec 1794 Blahoslavená Renáta Mária Feillatreau patrí medzi 99 blahorečených mučeníkov diecézy Angers, ktorých beatifikoval pápež sv. Ján Pavol II. 19. februára 1984. Všetci zomreli násilnou smrťou počas francúzskej revolúcie v rokoch 1793-1794. Len z diecézy Angers je známych asi dvetisíc mien obetí. Boli medzi nimi kňazi, rehoľné sestry, ale aj laici. Renáta Mária bola vydatá laička. Zomrela 28. marca 1794. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. marec † 454 Podľa Rímskeho martyrológia na deň 28. marca pripadá aj spomienka na sv. Proteria, ktorý bol patriarchom v Alexandrii v Egypte. Zabitý bol na podnet bludárov monofyzitistov uprostred veľkého davu ľudí. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. marec † okolo 362 Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.) Rímske maryrológium uvádza, že sv. Cyril bol diakonom v Heliopole vo Fenícii (dnešný Libanon). Pre svoju vieru ho prenasledovali a nakoniec zavraždili za čias cisára Juliána Odpadlíka. Bolo to okolo roku 362. FacebookTwitterGoogle+E-mail