Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. november * 715 Konštantínopol, dnes Istanbul, Turecko † 28. november 764 tamtiež Sv. Štefan sa narodil v Konštantínopole. Sprvu žil ako pustovník, neskôr vstúpil do kláštora sv. Auxencia v Bitýnii a žil mníšskym životom. Po čase sa stal opátom. Veľa sa modlil a prepisoval knihy. V tom čase zúril blud ikonoklazmu (obrazoborectva). Cisár Konštantín V. Kopronymos podľahol tomuto bludu a násilím odstraňoval všetky obrazy svätých. Zameriaval sa najmä na kláštory. Tak prišiel aj do kláštora sv. Auxencia. Opát Štefan sa mu nechcel podvoliť, oponoval mu. Cisár ho dal zatknúť. Štefan nejaký čas strávil vo väzení. Ponižovali ho a  [ Read More ]

taliansky: Giacomo priezvisko: Picéni Svätý Sviatok: 28. november * okolo 1394 Monteprandone pri Ancone, Taliansko † 28. november 1476 Neapol, Taliansko Atribúty: ampulky s monogramom IHS; kalich, z ktorého uniká had Sv. Jakub Picéni sa narodil v Monteprandone pri Ancone v Taliansku. Keď mal asi 22 rokov, vstúpil do kláštora františkánov. Veľký vplyv mal na neho sv. Bernardín Sienský. V kláštore žil Jakub prísnym životom pokánia. Takmer stále sa postil. Býval vážne chorý, šesťkrát prijal sviatosť pomazania chorých. Jeho najväčšou starosťou bolo, aby ho fyzická bolesť neodradila od modlitby. Okolo Bernardína Sienského sa sformovalo viacero výborných kazateľov, medzi ktorých patril Ján Kapistránsky, ale aj Jakub della  [ Read More ]