Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Wenzeslaus, Vencel Svätý Sviatok: 28. september * okolo 907 Stará Boleslav, Čechy † 28. september 935 (alebo 929) tamtiež Význam mena: slávny, ovenčený, víťazná koruna (slovan.) Atribúty: štít, meč, oštep Patrón Čiech Sv. Václav sa narodil v rokoch 903-907 ako najstarší syn českého kniežaťa z rodu Přemyslovcov Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Bol vnukom sv. Ľudmily. Rodičia aj starí rodičia boli kresťanmi. Vratislav dal syna vychovávať svojej matke Ľudmile, pretože Drahomíra bola kresťankou viac-menej len naoko, v duši bola ctibažná a ukrutná. Po Vratislavovej smrti dala Ľudmilu zavraždiť a sama sa zmocnila vlády v krajine. Prenasledovala kresťanských veľmožov, kňazov a poddaných.  [ Read More ]

patrí do skupiny dominikánskych mučeníkov (Vavrinec Ruiz a spol.) Svätá Sviatok: 28. september * 1611 Nišizaka, Japonsko † 15. október 1634 Nagasaki, Japonsko Sv. Magdaléna sa narodila v roku 1611 v Nišizaka pri japonskom meste Nagasaki. Jej rodičia boli presvedčenými a horlivými kresťanmi. Bola krásna a milá ku každému. Ešte keď bola mladá, jej rodičia a bratia boli odsúdení na smrť. Zomreli pre svoju vernosť kresťanskému presvedčeniu. V roku 1624 Magdaléna spoznala dvoch augustiniánskych mníchov – Františka od Ježiša a Vincenta od sv. Antona. Ich hlboká nábožnosť ju veľmi priťahovala. Rozhodla sa celkom zasvätiť Bohu ako dominikánska terciárka. Pomáhala kresťanom,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. september † okolo 490 Sv. Faustus sa narodil v Bretónsku vo Francúzsko. Spočiatku šiel cestou svetskej kariéry, vyštudoval právo. Neskôr sa rozhodol stať mníchom. V kláštore v Lérins ho zvolili za opáta. Asi v roku 452 bol vysvätený za biskupa mesta Riez. Veľa písal na rozličné témy. Zvlášť od roku 459 začal ostro reagovať proti bludom tej doby – arianizmu a pelagianizmu. Vizigótsky kráľ Eurico ho poslal do vyhnanstva. Do Riez sa Faustus vrátil až po kráľovej smrti. FacebookTwitterGoogle+E-mail