Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 29. júl *  995 Ringerike, Nórsko † 29. júla 1030 bitka pri Stiklestad, Nórsko Atribúty: drak, dýka, kráľovské insígnie, sekera Olavus sa narodil v roku 995 ako syn nórskeho krajského náčelníka Haralda Grenského, v tom čase šľachtica v exile v Anglicku. V mladosti sa na lodi bojovných vikingov dostal do Normandie vo Francúzsku, kde spoznal a prijal kresťanskú vieru. Po 15-ich rokoch bol pokrstený v Rouene arcibiskupom Róbertom. V roku 1015 stál v Nórsku na čele osloboditeľov spod 15-ročnej dánskej nadvlády a nastúpil na trón ako Olaf II. Krajinu zjednotil aj politicky a veľmi aktívne sa usiloval o jej pokresťančenie. Do Nórska povolal  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 29. júl * okolo 1 (?) Betánia, dnes al-Eizariya, Palestína † 84 (?) pri Marseille alebo Tarascon, Francúzsko Atribúty: jednoduché šaty, lyžica, yzop, svätená voda Patrónka domácností, gazdín, pomocníc v domácnosti, slúžok, kuchárov, práčok, hostinských, hoteliérov, sochárov, maliarov Sv. Marta patrí do rodiny Márie a Lazára, ktorých Ježiš často navštevoval. Bývali v Betánii. Marta bola zrejme najstaršia. Betánia bola blízko Jeruzalema. Je všeobecne známa príhoda, keď ich Ježiš navštívil. Marta mala vtedy plno práce s obsluhou, zatiaľ čo Mária sedela Ježišovi pri nohách a počúvala ho. Ježiš vtedy napomenul Martu, že sa treba starať predovšetkým o duchovné veci. Ďalej sa spomína ich  [ Read More ]