Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 29. jún * okolo 1232 Palma de Mallorca † okolo roku 1316 Stredozemné more Pri tomto blahoslavenom sa stretáme s osobnosťou, ktorá mala mimoriadne pestré záujmy a nemenej pestré životné osudy. Rajmund Lullus (Ramon Llull, tiež Raimundus Lullus alebo Raimondo Lullo) pochádzal z ostrova Mallorca v západnom Stredomorí. Narodil sa pravdepodobne r. 1233 v hlavnom meste ostrova Palma de Mallorca. Od. r. 1246 žil ako páža na dvore aragónskeho (v severových. Španielsku) kráľa Jakuba I., potom ako vychovávateľ a správca jeho syna Jakuba, ktorý sa neskôr stal kráľom na Mallorke. Asi v r. 1256 sa oženil a mal dve dcéry. V tom období  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. jún * okolo 1 Betsaida, pri Ad Dardarah, severné pobrežie Galilejského jazera (dnes Sýria – Golanské výšiny) alebo Kafarnaum, dnes ruiny tohto mesta na západnom brehu Galilejského jazera † okolo 64 Rím, Taliansko Význam mena: skala (gr.) Atribúty: kľúče, loď, kniha, kohút, obrátený kríž Patrón mesta Ríma, Trieru; pápežov, stavbárov mostov, kajúcnikov, mäsiarov, sklenárov, stolárov, zámočníkov, kováčov, zlievačov, hodinárov, hrnčiarov, murárov, tkáčov, rybárov, námorníkov; pred posanutosťou, epilepsiou, besnotou, horúčkou, pred uštipnutím hadom, pred chorobami nôh, pred lúpežami Sv. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiadskom jazere. Jeho otec sa volal Ján (Jonáš). Spolu s ním a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. jún; 25. január – Obrátenie sv. Pavla * medzi 5 – 10 Tarzus, Turecko † medzi 60 – 68 Rím Význam mena: malej postavy (lat.) Atribúty: kniha, meč Patrón teológov, duchovných pastierov, tkáčov, výrobcov stanov, košikárov, lanárov, sedlárov, robotníkov, katolíckej tlače; za dážď a úrodu; proti strachu a úzkosti, pri ušných problémoch, kŕčoch, pri uštipnutí hadom, pri búrke a krúpoch Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10 po Kristovi v Tarze v Cilícii (južné Turecko) v židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho občianstva. Rodičia mu dali dve mená: Šavol (Saulus – meno prvého židovského kráľa) a Pavol  [ Read More ]