Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 29. máj * 17. január 1901 Bari, Taliansko † 25. decembra 1927 Bari, Taliansko Život sestry Elie je tak krátky a zhustený do 26 rokov, že sa zdá byť ľudsky takmer bezvýznamným. Jej veľkosť však nespočíva v tom, že by vykonala veľké veci, ale že nechala Pána, aby On konal v nej. Je to práve táto pokora a táto jej „malosť“, z ktorej vyžaruje jej skutočná svätosť. Dodnes nás môže mnohému naučiť.Narodila sa ako Teodora Fracasso 17. januára 1901 v Bari v Taliansku ako tretie z deviatich detí, z ktorých päť zomrelo predčasne. Rodičia sa volali Giuseppe Fracasso a  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 29. máj * April 17, 1865, Loosdorf, Austria †  May 29, 1939, Rome, Italy Uršuľa Ledóchowska patrila do rodiny, ktorá dala Cirkvi troch významných ľudí. Jej staršia sestra Mária Terézia bola zakladateľkou rehoľnej spoločnosti sv. Petra Klavera a uctieva sa ako blahoslavená. Ich brat Vladimír Ledóchowski bol 27 rokov generálnym predstaveným jezuitskej rehole. Pod jeho vedením počet členov a ustanovizní v reholi silno vzrástol. Ich otec Anton Ledóchowski pochádzal z poľského šľachtického rodu, matka Jozefína bola zo Švajčiarska. Rodina bývala v rakúskej obci Loosdorf neďaleko mesta Sankt Pölten. Tam sa narodila aj Júlia Mária (tak sa volala Uršuľa krstným menom)  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. máj * koniec 3. stor. Silly pri Poitiers, Francúzsko (?) † okolo r. 346 Poitiers, Francúzsko Atribúty: medveď, nesúc si batoh na chrbte Patrón pred morom, dažďom a krvou prísahou Sv. Maximín bol biskupom v Trevíri (Trier) v Galii na území dnešného Nemecka. Statočne obraňoval pravú náuku a čistotu viery pred bludom arianizmu. Podporoval biskupov, ktorí museli v tom čase trpieť tiež kvôli obrane viery, prípadne sa dostali do vyhnanstva, ako napríklad sv. Atanáz, ktorý musel v roku 335 odísť do vyhnanstva práve do mesta Trevír. Keďže však bol Maximín mnohým na prekážku a svoj postoj nemienil  [ Read More ]