Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 29. september * 1414 Dukla, Poľsko † 29. september 1484 Ľvov, Ukrajina Narodil sa okolo roku 1414 v Dukle, ležiacej asi 10 km juhozápadne od Iwonicza na okraji Karpát. Vo svojej mladosti, podľa niektorých rozprávaní, žil pustovníckym životom v dukelských lesoch nad potokom Zašpit alebo na svahu Čergowej hory. Neskôr pravdepodobne vyučoval na farskej škole v Dukle alebo v Krosne. Asi dvadsaťpäťročný vstúpil ku konventuálnym františkánom v Kosne. Po noviciáte a rehoľných sľuboch študoval teológiu na rehoľných školách. Stal sa kňazom a veľmi dobrým kazateľom. Opakovane bol zvolený za kvadriána v Krosne a v Ľvove. V roku 1443 sa  [ Read More ]

tiež: Kyriakos Svätý Sviatok: 29. september * 9. január 449 Korint, Grécko † 557 Laura, Pharan, púšť el-Qelt pri Jerichu, Izrael Sv. Quiriacus bol gréckym pustovníkom. Usadil sa v Palestíne. Patril k niekoľkým slávnym skupinám eremitov v tejto oblasti a mali k nemu veľkú úctu, pretože žil nábožným životom a v hlbokom spojení s Bohom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. september Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.) Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. september Význam mena: Boh uzdravuje (hebr.) Atribúty: pútnická palica, ryba, fľaša, znazorňuje sa aj s Tobiášom Patrón chorých, slepcov, pútnikov, cestujúcich, námorníkov, vysťahovalcov, lekárnikov, pokrývačov, baníkov; proti očným chorobám a moru Archanjel Rafael sa spomína len v starozákonnej Knihe Tobiáš. Kniha rozpráva o Židoch, konkrétne o potomkoch z kmeňa Neftali, ktorých zobral do zajatia do asýrskeho mesta Ninive kráľ Tiglatpilesar III. (745-722 pr. Kr.). Kniha opisuje životný príbeh človeka menom Tóbi a jeho syna Tobiáša, ktorým významne pomáhal práve archanjel Rafael. Keď si Tóbiho syn Tobiáš hľadal vhodného sprievodcu na cestu do Médska k človeku menom Gabael,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. september Význam mena: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.) Archanjel Gabriel sa prvýkrát spomína v proroctvách Daniela v Starom zákone. Zvestoval Danielovi proroctvo sedemdesiatich týždňov. Jeho meno sa objavuje aj v apokryfnej knihe Henocha. Gabriel bol ten anjel, ktorý zvestoval Zachariášovi, že sa mu narodí syn Ján, predchodca Ježiša Krista. Takisto archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že počne z Ducha Svätého a porodí Boha, Syna Najvyššieho a Spasiteľa sveta. Sv. Gabriel je patrónom pracovníkov v komunikačných technológiách. FacebookTwitterGoogle+E-mail