Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 3. december * 7. apríl 1506 hrad Xavier, dnes Javier pri Pamplone, Španielsko † 3. december 1552 ostrov Sancian/Shangchuan Dao pri Kantone, Čína Význam mena František: slobodný (zast. nem.) Patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov Narodil sa 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku. V roku 1526 prichádza študovať do Paríža. So svojím krajanom Ignácom z Loyoly sa stretáva v roku 1529. Po piatich rokoch štúdia získava akademický titul „magister umenia“. Spolu s Ignácom a ďalšími spoločníkmi skladá v roku 1534 sľuby na Montmartri a pod Ignácovým vedením si vykoná Duchovné cvičenia. Potom ešte rok študuje teológiu a  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 3. december * Sasko † 3. december 1038 Lesum, dnes časť mesta Burglesum, Brémy, Nemecko Význam mena: láskavá, ušľachtilá (zast. nem.) Historik z 11. storočia, menom Adam z Brém, vo svojich Cirkevných dejinách uvádza zmienku o „najvznešenejšej senátorke Emme“, ktorá bola sestrou sv. Meinwerka, padernbornského biskupa (+ 1036) a manželka grófa Ludgera Saského. Keď v roku 1011 – ešte v mladom veku ovdovela, presťahovala sa do Lesum, čo je dnes časť mesta Brémy. Bola bohatá a bez detí. No nechcela sa znovu vydávať. Celé svoje imanie venovala v prospech služby tým, ktorí to potrebovali, a v prospech brémskeho biskupstva.  [ Read More ]

tiež: Berin Svätý Sviatok: 3. december † 3. december 650 Dorchester-upon-Thames pri Oxforde, Anglicko Sv. Birinus sa nazýva „Apoštolom Wessexu“. Bol germánskeho pôvodu. V Ríme sa stal kňazom. Po čase bol vymenovaný za biskupa v Janove. V r. 634 odišiel do Británie, konkrétne do West Saxonu (Wessex), kde horlivo kázal. Kráľ Oswald sa tiež obrátil na jeho kázanie a poskytol mu Dorchester ako sídlo diecézy. Sv. Birinus tam odišiel a účinkoval až do svojej smrti 3. decembra 650. Pochovali ho v tom istom meste. FacebookTwitterGoogle+E-mail