Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. október; deň smrti: 3. jún * 25. november 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Taliansko † 3. jún 1963 Rím Pontifikát: 1958 – 1963 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.); Angelo: anjel; Jozef (Giuseppe): Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v Sotto il Monte (v diecéze a provincii Bergamo) 25. novembra 1881 ako štvrté z trinástich detí. Bol pokrstený v ten istý deň. Vo farnosti, ktorú viedol znamenitý kňaz Francesco Rebuzzini, získal neuveriteľný znak Cirkvi ako charakterové znamenie, ktoré mu bolo oporou v ťažkostiach a oduševňovalo ho v apoštolskej práci. Keď v roku 1889 prijal prvé sväté prijímanie a birmovku, vstúpil do seminára  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 3. jún 19. storočie Sv. Karol Lwanga a a jeho dvanásti spoločníci, ktorých spomienku slávime 3. júna, patria k ugandským mučeníkom, ktorí koncom 19. storočia položili život za vieru. Na území Ugandy vtedy bolo kráľovstvo Buganda, v ktorom kraľoval mladý kráľ Mwanga. Prví katolícki misionári prišli do tohto kráľovstva v júni 1879 z Francúzska. Dva roky predtým, ešte na pozvanie Mwangovho otca kráľa Mtesu, prišli do krajiny anglickí protestantskí misionári. Medzi oboma kresťanskými cirkvami však začali vznikať roztržky, a tak katolícki misionári v roku 1882 pokladali za vhodné opustiť na čas kráľovstvo. Katolícka viera sa však ďalej šírila  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 3. jún * 474 Lyon, Francúzsko † 3. jún 544 Tours, Francúzsko Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.) Patrónka manželiek, neviest, vdov, rodičov, adoptovaných detí, chromých; notárov, francúzskych armádnych letcov; pred horúčkou, náhlou smrťou Klotilda sa narodila okolo roku 474 ako dcéra burgundského kráľa Chilpericha II. Vydala sa za kráľa Chlodovika I. Spolu založili dynastiu Merovejovcov, ktorá vládla vo Franskej ríši vyše 200 rokov. Zosobášili sa asi roku r. 492 alebo 493. Vďaka Klotilde sa pôvodne pohanský kráľ Chlodovik neskôr obrátil na kresťanstvo. Keď zomrel, Klotidla sa utiahla do Tours. Jej synovia boli veľmi rozhádaní. Ona sa za nich neprestajne  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. jún † 211 (?) Sv. Cecílius (Cecilián) pôsobil ako kňaz v Kartágu (dnes časť mesta Tunis v Tunisku). Mal zásluhu na obrátení sv. Cypriána. FacebookTwitterGoogle+E-mail