Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 3. máj † okolo 115 Pontifikát: 107 – 115 Sv. Alexander bol pápežom od roku 107 do roku 115 alebo 116. Bol Riman a zdá sa, že bol žiakom Plínia mladšieho. Je o ňom málo známeho, hoci legendy hovoria, že vďaka nemu sa obrátil jeho väzenský dozorca sv. Kvirín a jeho dcéra sv. Balbína. Alexander sa považuje za zakladateľa tradície požehnávania príbytkov soľou a vodou, hoci najnovšie tvrdenia hovoria, že to bol pohanský zvyk. Zdá sa, že príbeh jeho sťatia za čias vlády cisára Trajána alebo Hadriána sa zamieňa s iným mučeníkom menom Alexander. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 3. máj * Betsaida, dnes pahorok pri Et-Tell, Ad Dardara v Sýrii † okolo 81 (?) Hierapolis (?), pri dnešnom Denizli v juhozápadnom Turecku Význam mena: ten, ktorý rozumie koňom, má rád kone (gr.-lat.) Atribúty: kniha, bochník chleba, kríž v tvare T Patrón garbiarov, valchovačov, klobučníkov, drobných obchodníkov (kramárov), cukrárov Apoštol Filip sa narodil v Betsaide v Galilei. Zrejme bol učeníkom Jána Krstiteľa. V evanjeliách sa spomína niekoľkokrát v zozname apoštolov (Mt, Mk, Lk a aj v Sk). Okrem toho sa spomína ešte na niekoľkých miestach, napr. v Jánovom evanjeliu, kde sa ho istí Gréci pýtali na Ježiša. Bol povolaný  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. máj † okolo 62 Jeruzalem Význam mena: ten, ktorý nasleduje Boha (hebr.) Patrón obchodníkov, pekárov, cukrárov, garbiarov Sv. Jakub Mladší bol jedným z dvanástich apoštolov. Prímením „Mladší“ sa odlišuje od Jakuba Staršieho, ktorý bol bratom sv. Jána, apoštola a evanjelistu, a synom rybára Zebedeja. Jakub mladší bol synom Alfeja, ktorý sa volal aj Kleofáš, a Márie, ktorú sv. Ján nazýva sestrou Panny Márie. Jakuba zase nazýva sv. Pavol „Pánovým bratom“. Heberejčina, resp. aramejčina bola totiž chudobná na slová, napr. pomenovanie „brat“ sa používalo nielen pre rodného brata, ale aj pre blízkeho príbuzného (bratranca). Jakub Mladší sa po zoslaní Ducha  [ Read More ]

kňaz z Rádu regulárnych lateránskych kanonikov Svätý Sviatok: 3. máj * 27. september 1433 Kazimierz, Poľsko † 3. máj 1489 Svätý Stanislav Kazimierczyk sa narodil 27. septembra 1433. Už od skorého detstva bol spätý s Kostolom Božieho tela. Tu prijal sviatosť krstu a neskôr vo farskej škole si osvojil základy kresťanskej náuky. Keď dosiahol požadovaný vek zapísal sa na Univerzitu v Krakove, kde študoval až do veku 23 rokov. Krátko nato sa rozhodol vstúpiť do Rádu lateránskych kanonikov – kongregácia, ktorú poznal už od detstva, pretože bol farníkom Kostola Božieho tela. Aká veľká musela byť jeho pokora, trpezlivosť, mravná čistota, umiernenosť,  [ Read More ]