Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. máj

† okolo 115

Pontifikát: 107 – 115

Sv. Alexander bol pápežom od roku 107 do roku 115 alebo 116. Bol Riman a zdá sa, že bol žiakom Plínia mladšieho. Je o ňom málo známeho, hoci legendy hovoria, že vďaka nemu sa obrátil jeho väzenský dozorca sv. Kvirín a jeho dcéra sv. Balbína. Alexander sa považuje za zakladateľa tradície požehnávania príbytkov soľou a vodou, hoci najnovšie tvrdenia hovoria, že to bol pohanský zvyk. Zdá sa, že príbeh jeho sťatia za čias vlády cisára Trajána alebo Hadriána sa zamieňa s iným mučeníkom menom Alexander.