Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. apríl

† 117 (?)

Význam mena: vyzbrojený oštepom (prezývka Romula; lat.)

Sv. Kvirín bol rímskym tribúnom. Podľa legendy bol dozorcom vo väzení a strážil pápeža sv. Alexandra I. Keď videl utrpenie, ale aj vieru a odhodlanie kresťanov, spolu so svojou dcérou Balbínou sa obrátili a prijali kresťanstvo. Kvirína následne upálili v Pretextetových katakombách na Via Appia. Jeho meno bolo zaradené do Hieronymovho martyrológia a takisto do itinerária hrobov rímskych mučeníkov. Jeho relikvie dal v roku 1050 pápež Lev IX. svojej sestre Gepe, opátke kláštora v Neuss (pri Düsseldorfe), ktorá ich umiestnila do chrámu sv. Kvirína v Neuss.