Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 31. marec

† okolo r. 117 alebo 130

Význam mena: zajakavá (lat.)

Sv. Balbína bola dcérou mučeníka Kvirína. Pokrstil ju pápež sv. Alexander I., ktorého podľa legendy strážil vo väzení jej otec Kvirín. Vďaka pápežovi sa obrátil aj Kvirín, aj Balbína. Balbínu potom neskôr pre vieru sťali. Podľa tradície ju pochovali na cintoríne na Via Appia. Jej pozostatky boli neskôr uložené v chráme sv. Balbíny v Aventine.