Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 3. september * Škótsko alebo Írsko † 375, Francúzsko S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal zo Škótska alebo Írska. Jeho meno je tiež prekladané ako Mansuet, Mansuy, Mansuetus a Miloslav a znamená to mierny, dobromyseľný. Takýmto sa stal aj tento jeho nositeľ, ktorý sa vydal na ďalekú cestu do Ríma. Pri nej spoznal učenie o Kristovi a uveril. Zatúžil vieru, ktorá premáha zlobu sveta, šíriť a stať sa hlásateľom Evanjelia. Po štúdiách teológie v Ríme bol poslaný pápežom Damazom I. evanjelizovať Gaulov. S patričným vzdelaním, po prijatí biskupského svätenia, odišiel do Toulu (v belgickej Gálii) vo Francúzsku. Tu bol prvým biskupom. K  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. september † 1632 Nagasaki, Japonsko Bartolomej bol kňazom a augustiniánom. Narodil sa v roku 1538 v Mexiku, augustiniánom sa stal v r. 1596. V r. 1606 odišiel do Manily (Filipíny), kde pracoval až do svojho odchodu do Japonska v r. 1612. V Japonsku pôsobil ako predstavený rehoľnej komunity, no o krátky čas ho v Omure uväznili a v Nagasaki za živa upálili. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1867. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 3. september (deň jeho biskupskej vysviacky) * okolo 540 Rím + 12. marec 604 tamtiež Pontifikát: 590 – 604 Význam mena: ostražitý, bdelý (z gr.) Emblém: holubica, čajka, kniha, pápežská tiara Sv. Gregor sa narodil v Ríme okolo roku 540 ako syn Jordána, bohatého senátora, ktorý sa neskôr vzdal svojej funkcie a stal sa jedným z deviatich rímskych diakonov. Otca aj matku Silviu si tiež uctievame ako svätých. Gregor dostal dôkladné vzdelanie a cisár Justín Mladší ho vymenoval za prefekta, hoci Gregor mal vtedy len 34 rokov. Rok na to – po smrti svojho otca – však kariéru prefekta  [ Read More ]