Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. apríl * 3. máj 1786 Bra (južne od Turína), Taliansko † 30. apríl 1842 Chieri pri Turíne, Taliansko Jozef Cottolengo sa narodil ako prvý z dvanástich detí rodičom Jozefovi a Benedikte. Jeho matka bola veľmi zbožná. Od malička viedla svoje deti k viere. Jozefova mladosť bola poznačená nepokojmi v spoločnosti. V susednom Francúzsku vypukla revolúcia a po nej Napoleon vtrhol do kraja Piemont, v ktorom žili. V roku 1802 začal Jozef študovať teológiu. Svoje štúdiá však musel na tri roky prerušiť, keďže semináre boli násilím zatvorené. Za kňaza bol vysvätený v roku 1811 v seminárnej kaplnke v Turíne.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 30. apríl * 28. október 1599 Tours, Francúzsko † 30. apríl 1672 Québec, Kanada Význam mena: milovaná Bohom (aram.) Mária Guyartová sa narodila v Tours vo Francúzsku 28. októbra 1599. Rodičia Florent Guyart a Jeanne Micheletová boli pekári a vychovávali svoju dcéru v zásadách skromnosti a kresťanského života. Od malička mala mystické skúsenosti. Vo veku pätnásť rokov (1614) cítila povolanie k zasvätenému životu. Napriek tomu však podľa obyčaje tých čas, keď jej otec vybral pre ňu životnú cestu v manželstve, z poslušnosti k otcovej vôli, Mária túto voľbu akceptovala. V roku 1617, keď mala 18 rokov, sa teda vydala za drobného vlastníka tkáčovne  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. apríl † 117 (?) Význam mena: vyzbrojený oštepom (prezývka Romula; lat.) Sv. Kvirín bol rímskym tribúnom. Podľa legendy bol dozorcom vo väzení a strážil pápeža sv. Alexandra I. Keď videl utrpenie, ale aj vieru a odhodlanie kresťanov, spolu so svojou dcérou Balbínou sa obrátili a prijali kresťanstvo. Kvirína následne upálili v Pretextetových katakombách na Via Appia. Jeho meno bolo zaradené do Hieronymovho martyrológia a takisto do itinerária hrobov rímskych mučeníkov. Jeho relikvie dal v roku 1050 pápež Lev IX. svojej sestre Gepe, opátke kláštora v Neuss (pri Düsseldorfe), ktorá ich umiestnila do chrámu sv. Kvirína v Neuss. FacebookTwitterGoogle+E-mail

vlastným menom Anton Michal Ghislieri Svätý Sviatok: 30. apríl * 17. január 1504 Bosco Marengo, Taliansko † 1. máj 1572 Rím, Taliansko Pontifikát: 1566 – 1572 Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) Atribúty: biela reverenda, ruženec, misál Sv. Pius V. bol pápežom v rokoch 1566-1572. Narodil sa roku 1504 na území dnešného severného Talianska v mestečku Bosco (kraj Piemont). Vlastným menom sa volal Antonio Michele Ghislieri. Jeho rodičia boli šľachticmi. Už ako 14-ročný vstúpil k dominikánom. Študoval v Bologni. Za kňaza bol vysvätený v roku 1528. Biskupom sa stal roku 1556, za kardinála a generálneho inkvizítora bol menovaný roku 1557. Za pápeža  [ Read More ]