Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. december * okolo 210 Rím † 30. december 274 tamtiež Pontifikát: 269 – 274 Význam mena: šťastný, spokojný (lat.) Sv. Félix bol pôvodom Riman. Pápežom sa stal v roku 269. Dekrétom stabilizoval slávenia spomienok na svätých. Mal veľa problémov s neposlušnosťou zosadeného biskupa Pavla zo Samosaty. Toho zosadil ešte predchodca sv. Félixa pápež Dionýz. Biskup Pavol odmietol prepustiť biskupský stolec Domnusovi, ktorý bol vymenovaný na jeho miesto. Podarilo sa to až na zásah cisára Aureliána. Pápež Félix zomrel prirodzenou smrťou roku 274. Pochovali ho v Kalixtových katakombách. V niektorých spisoch sa mylne uvádza ako mučeník. Stalo sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. december † 407 Solún, Grécko Sv. Anízius bol biskupom v Solúne v Grécku. Bol priateľom sv. Ambróza. Za biskupa bol menovaný v roku 383. Pápež Damaz ho tiež vymenoval za apoštolského vikára v Illýrii. Anízius sa zastával sv. Jána Chryzostoma (Zlatoústeho) – bol jedným zo šestnástich macedónskych biskupov, ktorí kvôli nemu apelovali na pápeža Inocenta v roku 404. FacebookTwitterGoogle+E-mail