Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 31. január * 1473 (presný dátum nie je známy) † 31. január 1533 Narodila sa v Ríme do bohatej, preslávenej a šľachtickej rodiny Patrizia Stefana a Lucretie Tebaldi. Rodina bola známou nielen pre svoje bohatstvo, ale najmä pre svoju zbožnosť. Otec Stefano veľmi skoro, iba dva roky po jej narodení zomiera a jej matka znovu vstupuje do druhého manželstva. Svoje detstvo Ludovica trávila u rôznych príbuzných a najmä vďaka otcovej sestre sa jej dostáva dobrého vzdelania a katolíckej výchovy. Keď má 20 rokov vydáva sa na želanie rodiny za šľachtica Giacoma de Citara, muža hrubej povahy a spoločne sa neskôr  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 31. január * okolo 330 † 410 Rím Marcela pochádzala zo šľachtickej rímskej rodiny. Bola ešte dieťaťom, keď sa jej hlboko dotkol opis asketického života egyptských pustovníkov, ktorého autorom bol sv. Atanáz. Ovdovela po deviatich mesiacoch manželstva. Ako prvá z veľkého počtu rímskych vdov začala po smrti svojho manžela a po kázaní patriarchu Petra z Alexandrie okolo roku 365 zhromažďovať ženy vo svojom dome na Avetníne. Spolu sa rozhodli žiť jednoduchý asketický život. Študovali Sväté Písmo, učili sa biblické jazyky. Tri roky ich viedol sv. Hieronym. Pre samotného Hieronyma bola podpora zo strany sv. Marcely veľmi cenná už aj preto,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. január * 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo d’Asti, Piemont, Taliansko † 31. január 1888 Turín, Taliansko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón vychovávateľov, mládeže, učňov Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva mal syna Antona a z druhého sa narodili Jozef a Ján. Keď mal malý Janko 2 roky, otec zomrel na  [ Read More ]