Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 31. marec * okolo r. 400 Perzia † asi r. 424 Perzia Význam mena: milovaný syn (hebr.) Sv. Benjamín bol diakonom v meste Ergol v Perzii. Patrí k mučeníkom, ktorí boli zavraždení v Perzii počas prenasledovania kresťanov, ktoré sa začalo za vlády Jazdkarta I. a skončilo za čias jeho nástupcu Báhráma V. Góra. Jestvuje mnoho vzájomne nekorešpondujúcich verzií, ktoré rozprávajú o tomto prenasledovaní. Záznamy ohľadom mien mučeníkov, dátumy a miesta ich úmrtia sú nepresné a vzájomne nejednotné. Kresťania v Perzii mali aký-taký pokoj, no okolo roku 420 sa to zmenilo. Skupina nadšených kresťanov na čele s kňazom Hasu totiž  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 31. marec † okolo r. 117 alebo 130 Význam mena: zajakavá (lat.) Sv. Balbína bola dcérou mučeníka Kvirína. Pokrstil ju pápež sv. Alexander I., ktorého podľa legendy strážil vo väzení jej otec Kvirín. Vďaka pápežovi sa obrátil aj Kvirín, aj Balbína. Balbínu potom neskôr pre vieru sťali. Podľa tradície ju pochovali na cintoríne na Via Appia. Jej pozostatky boli neskôr uložené v chráme sv. Balbíny v Aventine. FacebookTwitterGoogle+E-mail