Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 4. júl * 6. apríl 1901 Turín † 4. júl 1925 tamtiež Význam mena: skala (lat.) Pier Giorgio (Peter Juraj) Frassati sa narodil sa roku 1901 vo veľmi bohatej buržoáznej rodine. Jeho otec Alfréd Frassati bol známym žurnalistom a matka Adelaide Ametisová maliarkou. Jeho mladosť bola pokojná a radostná; rodina sa hneď o rok rozrástla aj o jeho sestru Lucianu. Súrodenci vyrastali spolu a vo vzájomnej láske a jednote. Vzdelanie dostávali zo začiatku individuálne, súkromne, až neskôr nastúpili do štátnych škôl. Neskôr bol zapísaný na „Massimo Azeglio“. Rodičia ho zverili saleziánovi don Cojazzimu (ktorý neskôr napísal silne entuziastický  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. júl * okolo 890 Wittislingen pri Dillingen, Bavorsko † 4. júl 973 in Augsburg, Bavorsko Ulrich sa narodil v Augsburgu v Nemecku. Vychovávaný bol v opátstve sv. Gála (Havla) vo Švajčiarsku a takisto u svojho strýka sv. Adalbea, augsburského biskupa. V r. 923 nastúpil na biskupský stolec. Po vyrabovaní a zničení Augsburgu Uhrami (Maďarmi) bol to on, ktorý povzbudzoval a viedol obyvateľov, aby znovu vybudovali mesto a katedrálu. V pokročilom veku odišiel na odpočinok do opátstva sv. Gála. V roku 970 vysvätil v Einsiedelne za kňaza sv. Wolfganga. Svojho synovca vymenoval za nástupcu na biskupskom stolci. Kvôli tomu bol obvinený  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. júl * Thérouanne (?), Francúzsko † okolo 725 v Blangy, dnes Blangy-sur-Ternoise, Francúzsko Sv. Berta sa vydala za šľachtica. Spolu mali 5 detí. Keď jej manžel zomrel, v roku 686 založila benediktínsky kláštor Blangy. Sama do tohto kláštora vstúpila aj so svojimi dvoma dcérami Deotilou a Gertrúdou. Nejaký čas bola opátkou, potom sa rozhodla žiť ako pustovníčka mimo kláštora. Zomrela okolo roku 725 v Blangy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov Svätý Sviatok: 19. október * 27. máj 1601 Dieppe, Francúzsko † 4. júl 1648 Teanaustaye pri Hillsdale v Ontariu, Kanada Anton sa narodil v Dieppe vo Francúzsku v roku 1601. Jezuitom sa stal v roku 1621. Pôsobil ako učiteľ. V roku 1632 odcestoval do Arcadie v Kanade. O rok neskôr ho poslali do Québecu. Tu založil školu pre mladých Indiánov z kmeňa Hurónov, ktorá mala veľký úspech. Zajal ho však kmeň Irokézov, ktorý bol v nepriateľstve s kmeňom Hurónov. Umučili ho 4. júla v Teanaustaye pri Hillsdale v Ontariu. Za svätého bol vyhlásený v roku  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. júl * okolo 1270 Zaragoza, Španielsko † 4. júl 1336 Estremoz, Portugalsko Význam mena: Boh je štedrý (hebr.) alebo nedotknutá (román. z hebr.) Atribúty: ruža (symbol portugalských kráľov), ošetrujúca chorých Patrónka proti chudobe; Zaragozy, Combre, Portugalska Alžbeta sa narodila v Zaragoze. Bola šiestym a posledným dieťaťom Pedra III. a Konštancie. Sobáš jej rodičov bol uzavretý proti vôli otca Jakuba I., dalo to podnet na škriepky medzi otcom a synom, ktorí obývali oddelené paláce, ich rozpory dokonca rozdelili kráľovstvo. Až narodenie Alžbety urobilo koniec tomuto smutnému stavu v štáte. Jej starý otec súhlasil s tým, aby mu ju ukázali,  [ Read More ]