Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 4. jún * 13. október 1536, Taliansko † 4. jún 1608, Taliansko Svätý František Caracciolo patrí medzi kňazov, ktorí po Tridentskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1545-63 spolupracovali na vnútornej obnove Cirkvi. Pochádzal z obce Villa Santa Maria pri Chieti v stredovýchodnom Taliansku. Tam sa narodil 13. októbra 1563. Jeho krstné meno bolo Ascanio. Na jeho detstve nebolo nič mimoriadne. Bol to dobre vychovaný, nábožný a veľkodušný chlapec. Pochádzal z mimoriadne slávnej a bohatej rodiny. Keď dosiahol 22 rokov, postihla ho akási čudná choroba. Podľa popisovaných príznakov to mohla byť elefantiáza (nadmerné zväčšovanie niektorých častí tela) alebo priamo malomocenstvo.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. jún * 4. jún 1870 Faglavik, provincia Alvsborg, Švédsko † 24. apríl 1957 Rím, Taliansko Mary Elizabeth Hesselbladová bola piata z trinástich detí narodených manželom Augusto Roberto Hesselblad a Cajsa Pettesdotter Dag. Vyrástla v reformovanej cirkvi vo Švédsku. Vzhľadom k zlej ekonomickej situácii bola jej rodina nútená pravidelne sa sťahovať. Ako 18-ročná emigrovala do New Yorku, kde začala pracovať, aby mohla finančne podporovať svoju rodinu vo Švédsku. Študovala ošetrovateľstvo v Rooseveltovej nemocnici na Manhattane, kde pracovala ako zdravotná sestra od roku 1888. Pracovala ako domáca ošetrovateľka chorých a starých . Jej práca ju priviedla medzi veľké katolícke  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. jún † 308/309 Sabaria, dnes Szombathely, Maďarsko Význam mena: vyzbrojený oštepom (prezývka Romula) Atribúty: palma, biskupský pastorál (berla), mlynský kameň  Sv. Kvirín bol biskupom v Sisaku (Siscia) v Chorvátsku. Tradícia hovorí, že počas prenasledovania za cisára Diokleciána ušiel pred prenasledovateľmi, ale chytili ho a dovliekli do mesta Sabaria (dnešné Szombathely v Maďarsku). Tam ho nútili, aby obetoval pohanským bohom. Keďže odmietol, rímsky miestodržiteľ Maximus ho mučil a vydal ho do rúk Amancia, miestneho kráľa Panónie. Kvirín však trval na svojom, nechcel zradiť pravú vieru. Priviazali ho teda na mlynský kameň a hodili do rieky Ráb. Tam sa utopil.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. jún * 27. júl 1848 Neapol, Taliansko † 4. jún 1923 Lecce, Taliansko Narodil sa 27. júla 1848 v Neapole, v Taliansku, v čase slávnych „neapolských vzbúr“. Keď mal 12 rokov, burbonská monarchia bola zvrhnutá a Cirkev prechádzala ťažkým obdobím, ktoré vyvrcholilo vyhnanstvom neapolského arcibiskupa menom Sisto Riario Sforza do cudziny. Neočakávala sa sľubná budúcnosť, najmä pre mládež, ktorá na vlastnej koži pociťovala „pôrodné bolesti“ nového sociálneho, politického i náboženského smerovania. A práve počas tejto spoločenskej krízy sa Filip rozhodol pre kňazský život a službu Cirkvi. Počas štúdií filozofie a teológie sa chcel venovať charitatívnym prácam, predovšetkým  [ Read More ]