Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 4. marec * 2. január 1892 Hatvan, Maďarsko † 4. marec 1951 Kistarcsa, Maďarsko „FIDENTER AC FIDELITER” S dôverou a s vernosťou slúžil svätej cirkvi, s dôverou a vernosťou žil pre veriacich a za svoju vlasť. Jeho otec Zoltán Meszlényi starší bol učiteľským inšpektorom a matka, rodáčka z nášho mesta Etela Burszky. Rodičia uzavreli sviatosť manželstva v v Rimavskej Sobote 16. januára 1886. V tejto rodine sa narodilo sedem detí. V poradí druhý uzrel svetlo sveta Zoltán Lajos, v maďarskom Hatvane 2. januára 1892. Podľa potvrdenia učiteľského úradu župy Gömör – Kishont Zoltán Meszlényi starší od 15. marca 1895 pôsobil ako  [ Read More ]

biskup Trevisa a Vicenzy, zakladateľ Inštitútu sestier učiteliek svätej Doroty, dcér Najsvätejších sŕdc Svätý Sviatok: 4. marec * 11. január 1803 Gambellara, Benátsko (Veneto), Taliansko † 4. marec 1888 Vicenza, Benátsko, Taliansko Ján Anton Farina sa narodil v Gambellare (Vicenza) 11. januára 1803. Prvú formáciu dostal od svojho strýka, horlivého kňaza, ktorý bol majstrom ducha a vedy. Keď mal pätnásť rokov, vstúpil do biskupského seminára vo Vicenze. Ešte ako študenta teológie ho pre jeho zbožnosť a štúdium vybrali, aby sa stal učiteľom nižších stupňov. Dňa 14. januára 1827 bol vysvätený za kňaza. Pokračoval vo vyučovaní v seminári a vykonával rôzne úlohy (kaplán  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. marec * 1458 Krakov † 4. marec 1484 Grodno, Litva (dnes Hrodna, Bielorusko) Význam mena: túžiaci po pokoji (z poľ.) Atribúty: koruna, ľalia, pergamen Patrón Litvy, Poľska; patrón v pokušeniach proti čistote Poľský princ Kazimír sa narodil 3. októbra 1458 v Krakove, ako tretí z trinástich detí poľského kráľa Kazimíra IV. a Alžbety Rakúskej, dcéry cisára Albrechta II. Jeho matka bola veľmi nábožná a dbala na náboženskú výchovu svojich detí. Výdatne jej v tom pomáhal krakovský kanonik, známy historik, Ján Dlugosz, ktorý bol veľmi učeným, no zároveň aj veľmi pokorným kňazom. Princ Kazimír bol mimoriadne nadaný, jeho  [ Read More ]

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na týchto svätých už nenachádza Svätí Sviatok: 4. marec 4. storočie Význam mena: kráľ, kráľovský (z gr.) Sv. Bazil sa uctieva ako mučeník spolu s ďalšími spoločníkmi: Agathodor, Elpidius, Efrém, Etérius, Eugen, Arkádius, Kapiton a Nestor. Podľa tradície, položili život za Krista v Chersones na Kryme (dnes archeologický park v Sevastopole). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4. marec † okolo r. 705 Sv. Bazin pochádzal pravdepodobne zo šľachtického rodu zo Sárska (juhozápadné Nemecko). Vstúpil do kláštora, stal sa benediktínskym mníchom. Neskôr sa stal opátom v Opátstve sv. Maximína v Trevíri (Trier) v Nemecku a nakoniec biskupom v tom istom meste. Niekedy sa označuje aj ako mučeník. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4. marec † okolo r. 800 Sv. Apián sa narodil v Ligúrii v Taliansku. Rozhodol sa vstúpiť do benediktínskeho kláštora sv. Petra v Pavii. Opát ho poslal do Comacchia v Adrii, aby tam zorganizoval určité úlohy. Okrem organizácie sa však Apián snažil starať aj o duše. Po čase požiadal o možnosť žiť pustovníckym životom. V samote a odriekaní potom žil na pobreží Jadranského mora. Jeho nefalšovaná a hlboká zbožnosť priviedla k viere mnohých ľudí z tej oblasti. FacebookTwitterGoogle+E-mail