Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 4. november * 1207 Padova, Taliansko † 4. november 1231 Arcella, Taliansko   Prišla na svet v roku 1207 v šľachtickej rodine v Padove. Od detstva prejavovala veľké sklony k zbožnosti, modlitbe a dobročinným skutkom. Bola jednou z prvých klarisiek, ktoré vstúpili do kláštora sv. Márie v Arcelle, založeného po Františkovom návrate zo Svätej zeme. Podľa údajov, ktoré však nie sú potvrdené historickými dokumentami, sám sv. František Assiský ju prijal medzi klarisky a obliekol jej rehoľný habit potom, čo jej ostrihal vlasy. Po piatich rokoch pobytu u klarisiek sestra Helena údajne zložila svoje rehoľné sľuby do stigmatizovaných dlaní sv. Františka.  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 4. november † asi 4. storočie Sv. Nikander bol biskupom v Myre v Lýcii (Malá Ázia) a Hermas tam pôsobil ako kňaz. Obaja boli umučení pre vieru. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4. november; na Slovensku 5. november * 1007 (?) Stuhlweißenburg, dnes Székesfehérvár, Maďarsko † 2. september (?) 1031 Uhorsko Atribúty: ľalia, žezlo, koruna Sv. Imrich sa narodil medzi rokom 1000 a 1007 v Székesfehérvári. Bol synom uhorského kráľa sv. Štefana a jeho manželky bl. Gizely, dcéry bavorského vojvodu Henricha a sestry cisára sv. Henricha. Obaja manželia boli veľmi nábožní. O Imricha sa starali svedomito po všetkých stránkach. Ako štrnásťročného ho zverili benediktínskemu mníchovi, neskoršiemu biskupovi, sv. Gerhardovi. Pod jeho vedením vyrástol Imrich na zbožného muža, ktorý dosiahol vysoký stupeň dokonalosti. Otec veľmi chcel, aby sa Imrich oženil a prevzal po  [ Read More ]

krstné meno: Hugo Svätý Sviatok: 4. november * 9. apríl 1127 (?) Amiens vo Valois, Francúzsko † 4. november 1212 (?) Cerfroid, dnes Brumetz pri Paríži Význam mena: šťastný (lat.) Pustovník a spoluzakladateľ rádu trinitárov spolu so sv. Jánom z Mathy. Žil ako eremita v Cerfroide vo Francúzsku. V roku 1198 získal súhlas diecézneho biskupa na založenie rádu Najsvätejšej Trojice, aby mohol vykúpiť zajatcov, ktorých zajali Mauri. Keď mal sedemdesiat rokov, založil konvent sv. Mathburna v Paríži. Zomrel 4. novembra v Cerfroide. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4. november * 2. október 1538 Arona pri Lago Maggiore, Piemont, Taliansko † 3. november 1584 Miláno, Taliansko Význam mena: silný, mužný, slobodný (zast. nem.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Patrón katechétov, biskupov Karol bol synom grófa Gilberta Borromeo a Margaréty Medici, sestry pápeža Pia IV. Narodil sa 2. októbra na rodinnom zámku v Arone neďaleko Lago Maggiore (Veľkého jazera) v Taliansku. Rodičia mali spolu šesť detí. Už od útleho veku sa prejavovali u neho vlastnosti, ktoré potom neskôr veľmi dobre využil v službe Cirkvi – bol tichý, vážny, pobožný, neznášal lož. Podľa niektorých prameňov už vo veku sedem rokov, podľa  [ Read More ]