Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 25. november  * 25. november 1386, Waldsee, Upper Swabia †  25. november 1420, Waldsee, Upper Swabia Narodila sa 25. 11. 1386 vo Waldsee (dnešnom Bad Waldsee) v Hornom Švábsku v Nemecku ako dcéra chudobného tkáča Hansa Achlina a jeho ženy Anny. Mala dvoch bratov a bola vychovávaná v zbožnej rodine, kde ju najmä matka viedla k nábožnému životu prostredníctvom evanjelií, ktoré jej rozprávala cez príbehy. Takto v malej Alžbete rástla láska k Ukrižovanému. Vo veku 14 rokov sa pod vedením svojho duchovného vodcu pátra Konráda Kügelina, rozhodla vstúpiť do františkánskeho tretieho rádu. Prvé tri roky zostala vo svojom rodisku a v roku  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 5. február * 21. november 1774, Rím †  5. februára 1825, Rím Alžbeta Canoro Mora sa narodila 21. novembra 1774 v Ríme ako dcéra bohatého statkára Tomáša Canoriho a jeho manželky rodenej Primol. Bola vychovaná v kláštore augustiniánok v Cascia, kde však bola len 2 roky, a preto jej vedomosti boli iba čiastočné. Vtedy, vo veku 12 rokov, urobila Alžbeta sľub čistoty a zatúžila po rehoľnom stave. Zbožnosť a skromnosť umocňovali jej telesnú krásu. Keď sa vrátila domov, bola uvedená do svetského diania. „Stala som sa korisťou ľudských márností, ale moja duša zostala nedotknutá hriechom,“ napísala vo svojich zápiskoch. Rodičia,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. február * okolo 460 † 518 (alebo 525) Vienne, Francúzsko Sv. Avitus bol synom biskupa Hesychia, niekdajšieho rímskeho senátora, ktorý pôsobil v meste Vienne. V roku 490 sa Avitus stal nástupcom svojho otca na biskupskom stolci. Vykúpil zajatcov, stal sa známym pre svoju múdrosť a dobročinnosť a obrátil členov franských kmeňov, ktoré dominovali v regióne. V roku 517 viedol koncil v Epaone (dnes Albon pri Vienne). Bol známy pre svoje precízne spisy plné alegórie, básne o čistote, homílie a listy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 5. február * okolo 235 ? Catania, Sicília, Taliansko † 5. február okolo 251 tamtiež Význam mena: dobrá, čnostná (gr.) Atribúty: fakľa, sviečka, ľalia, palma, odrezané prsia na tácke Patrónka hasičov, dojčiacich žien, pastierok, tkáčov, baníkov, zlievačov, zlatníkov, zvonárov, sklenárov, ľudí trpiacich hladom; pri neplodnosti, popáleninách, pri chorobách prsníkov, pri horúčke, požiari, hladomore, búrkach, zemetrasení a katastrofách; pri chorobách zvierat  Úcta k sv. Agáte je veľmi živá už oddávna, od staroveku. Napriek tomu nemáme o nej dosť hodnoverných správ. Jestvuje síce tzv. Passio s. Agathae (Umučenie sv. Agáty), no jeho vznik sa datuje do 5. storočia, čo je asi 200 rokov od  [ Read More ]