Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 5. marec   * 15. august 1654, Ischia † 5. marca 1734, Neapol   Sú svätci, ktorých obeta je pre ľudí nepochopiteľná. K takým patrí aj svätý Ján Jozef z Kríža, ktorý zomrel 5. marca v roku 1734 v kláštore v Neapole v Taliansku vo veku osemdesiat rokov. Ján Jozef bol skutočne z kríža doslova. Priväzoval si na chrbát kríž s klincami, ktoré sa mu hlboko vnárali do tela. Rovnaký klincový kríž nosil na prsiach. Niekto by mohol poukazovať len na telesné trápenia, aké si Ján Jozef spôsoboval. On si ich nerobil vonkoncom samoúčelne. Mali zmysel pre jeho život. Trpel  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. marec † 195 (?) Význam mena: priateľ Boha Sv. Teofil, biskup z Cézarey v Palestíne, sa spomína v Cirkevných dejinách Euzébia Cézarejského v chronológii dôležitejších cirkevných autorít počas pontifikátu pápeža sv. Viktora I. (okolo roku 200). O živote sv. Teofila vieme veľmi málo. Euzébius spomína ešte dvakrát vo svojich dielach jeho myšlienky, ktoré povedal na synode v Palestíne, kde bol Teofil prítomný, a pri zhromaždení biskupov, keď diskutovali o otázke slávenia Veľkej Noci. Jedna časť biskupov bola za to, aby sa zachoval hebrejský zvyk slávenia (14. apríla), kým druhá časť biskupov (na západe vrátane Ríma) bola za  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. marec † 309 Cézarea, Palestína Význam mena: narodený v Adrii – Rovigo Atribút: Palma Podľa svedectva cirkevného historika Euzébia Adriána umučili 5. alebo 7. marca roku 309 spolu s Eubulom počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Obaja prišli do Cézarey v Palestíne, aby pomohli kresťanským obyvateľom tohto mesta, ktorých trápili prenasledovatelia. No zakrátko ich objavili a keďže sa nechceli vzdať svojej viery, hodili ich levom. Adriána dorazili mečom. V gréckych liturgických knihách sa nachádzala už dávno na 7. alebo 8. marca spomienka na svätých mučeníkov Eubula a Juliána. Meno Julián je zrejme skomolenina mena Adrián. V Hieronymovom martyrológiu  [ Read More ]