Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 6. máj * 30. apríl 1623 Montigny-sur-Avre, Francúzsko † 6. máj 1708 Québec, Kanada František de Laval sa narodil v jednej z najväčších rodín Francúzska 30. apríla 1623 v Montigny-sur-Avre v diecéze Chartres. Jeho rodičia Hugo de Laval a Michaela de Pericord ho vychovávali pre život pevných kresťanských zásad. Pokračoval vo svojich štúdiách u jezuitov v kolégiu La Flèche, kde v roku 1631 vstúpil do Mariánskej kongregácie a prijal tonzúru, pretože pri kontakte s misionármi, ktorí sa vrátili zo zahraničia, sa rozhodol vybrať si zasvätený život. Rok po otcovej smrti (1635) bol vymenovaný za kanonika z Évreux jeho strýkom biskupom. Aby nadviazal  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. máj † 698 Lindisfarne, Írsko Sv. Eadbert sa stal po sv. Cuthbertovi biskupom v Lindisfarne v Írsku. Vynikal najmä veľkou láskou a úctou k Sv. Písmu. Poznal ho veľmi dobre. Spomína to aj sv. Béda Ctihodný vo svojich spisoch. Za svojho života si Eadbert získal povesť múdreho a svätého muža. Zomrel pravdepodobne v roku 698. Jeho relikvie boli okolo r. 875 uschované v Durhame v Anglicku. V niektorých zoznamoch svätých sa jeho meno uvádza aj ako Edbert. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 9. marec; saleziáni slávia jeho sviatok 6. mája * 2. apríl 1842 Riva pri Chieri blízko Turína, Taliansko † 9. marec 1857 Mondonio d’Asti, dnes Mondonio San Domenico Savio pri Turíne, Taliansko Význam mena: zasvätený Pánovi Patrón miništrantov, chlapčenských speváckych zborov Sv. Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 6. máj † 546 Vo svojich Dialógoch hovorí pápež sv. Gregor Veľký o mystičke Benedikte z kláštora, ktorý založila sv. Galla v Ríme. Sv. Galla strávila veľa rokov službe Bohu v tomto kláštore neďaleko baziliky sv. Petra. Keď ju zasiahla rakovina hrudníka a pripútala ju na lôžko, nechala si zapáliť dve sviečky pri nohách svojej postele, ktoré jej neustále svietili. Ako hovorí sv. Gregor, nenávidela tmu, bola priateľkou svetla, fyzického aj duchovného. Jednej noci sa jej medzi týmito dvoma sviečkami zjavil apoštol sv. Peter. Umierajúca mníška sa ho opýtala: „Sú moje hriechy odpustené?“ Sv. Peter sa usmial, pokýval  [ Read More ]