Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 6. október * 18. apríl 1881, Vrasene, Belgicko † 6. október 1916 Kortrijk, Belgicko Blahoslavený Isidore de Loor sa narodil 18. apríla roku Pána 1881 v obci Vrasene v Belgicku. Bol najstarším synom hlboko nábožných rodičov Alojza de Loor a Kamily rodenej Hutsebautovej. Každý deň sa zúčastňoval na svätej omši a večer sa s rodičmi modlieval ruženec. Sviatosť birmovania prijal 25. mája roku Pána 1894 a po ďalšie roky pomáhal pri príprave na prijatie tejto sviatosti mladším spolužiakom. Izidor miloval rozjímať o Spasiteľovom utrpení. Od svojich 14 rokov mal túžbu stať sa rehoľníkom. Ale pretože bol potrebný na otcovom hospodárstve, svoju túžbu mohol  [ Read More ]

latinsky: Fides Svätá Sviatok: 6. október † okolo 307 Agen, Francúzsko O sv. Viere nevieme toho veľa. Jej meno sa spomína v Rímskom martyrológiu. Podľa všetkého pochádzala zo vznešenej nábožnej rodiny. Keď mala dvanásť alebo trinásť rokov, miestny prefekt Dácius v Agen (juhozápadné Francúzsko) ju nútil, aby sa vzdala svojej viery. Ona nechcela, vyznala vieru v jediného Boha. Nato ju pálili na horúcom rošte a nakoniec sťali. Bolo to asi za prenasledovania počas vlády cisára Diokleciána alebo krátko potom. V 9. storočí previezli relikvie sv. Viery do mesta Conques-en-Rouergue. To sa stalo potom centrom úcty k sv. Viere. Svojho času v  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. október * okolo 1031 Köln, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko † 6. október 1101 kláštor Santa Maria dell’Eremo, Tal La Torre pri dnešnom Serra San Bruno, Taliansko Význam mena: hnedý (zast. nem.) Atribúty: kniha, lebka, kríž, sedem hviezd – ako symbol mlčanlivosti kartuziánov Patrón posadnutých; proti moru Sv. Bruno sa narodil okolo roku 1035 v nábožnej šľachtickej rodine Hartenfaust v Kolíne nad Rýnom. Už ako chlapec pôsobil nezvyčajným dojmom – nezaujímali ho detské hry, nehrával sa s inými deťmi. Od malička bol veľmi nábožný, láskavý, slušne sa choval. Študoval v rodnom meste, neskôr v Remeši a v Tours, kde navštevoval filozofiu pod  [ Read More ]