Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 7. august * október 1480 Vicenza, Taliansko † 7. august 1547 Neapol, Taliansko Atribúty: kniha, ľalia, dieťa Ježiš, srdce Patrón: Neapola, Bavorov; theatínov a uchádzačov o zamestnanie; vzývaný proti moru Kajetán v Padove vyštudoval právo a dostal miesto v pápežskej kúrii v Ríme. Tam sav roku 1516 stal kňazom. Venoval sa hlavne modlitbe a návšteve nemocníc. S Jánom Petrom Caraffom založil v roku 1524 Kongregáciu rehoľných klerikov, so záväzkom žiť v chudobe a slúžiť náboženskému vzdelávaniu kňazov a ľudu. V roku 1527, keď drancujúci žoldnieri zničili v Ríme ich dom, odišli pokračovať v práci do Benátok. Kajetán zomrel v Neapole, v kláštore, ktorý sám založil. Služobník Božej prozreteľnosti Bol druhým dieťaťom  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 7. august * uvádza sa rok 304 † (?) Augsburg Svätá Afra z Augsburgu pochádzala z Cypru. So svojou matkou Hiláriou odcestovala do Bavorska a začali žiť v Augsburgu. Jej matka, ako veľká vyznavačka bohyne Venuše si založila nevestinec a Afra sa v ňom stala prostitútkou. V čase prenasledovania biskup Narcis z Gerony s diakonom Felixom opustili Španielsko a jedného večera hľadali miesto k odpočinku v Augsburgu. Tam sa ich ujala Afra a poskytla im večeru. Biskupova zbožná modlitba pred jedlom a celý jeho láskyplný zjav boli niečím, s čím sa Afra nikdy predtým nestretla. Rozprávanie biskupa vzbudilo jej  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 7. august 1. storočie Sv. Klaudia (Claudia) bola matkou sv. Lína, ktorý sa stal druhým pápežom. Podľa tradície bola dcérou britského kráľa Caractacusa, ktorý bol deportovaný aj so svojou rodinou do Ríma ako zajatec, keď ho porazil Aulus Plautius. Cisár Klaudius ho prepustil na slobodu. Kvôli tomu pomenoval jednu zo svojich dcér Klaudia. Tá zostala v Ríme, bola pokrstená, a spomína sa v druhom Pavlovom liste Timotejovi. Iná tradícia ju pokladá za dcéru Cogidubnusa, Klaudiovho britského spojenca, ktorá bola pomenovaná podľa cisára. Martial spomína britskú dámu, Claudiu Rufinu, a hovorí, že sa vydala za jeho priateľa Aulusa Pudensa,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 7. august * Atény, Grécko † 258 Rím Pontifikát: 257 – 258 Význam mena: hladký, jemný (gr.) Atribúty: biskupská berla v tvare kríža, mešec Sv. Sixtus pochádzal z Grécka, priamo z Atén. Stal sa diakonom a slúžil rímskej Cirkvi. Po mučeníckej smrti pápeža sv. Štefana I. si ho zvolili za pápeža. Stal sa ním 30. augusta roku 257. Diakonom namiesto neho sa stal sv. Vavrinec. Za jeho pontifikátu sa skončili spory medzi Rímom a kresťanskou Afrikou. No vtedajší cisár Valerián neprial kresťanom. Zo začiatku bol síce tolerantný, no neskôr bol o to krutejší. Vydal nariadenie, aby každého kňaza  [ Read More ]