Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 7. november * Írsko (?) † 624 (?) Štrasburg, Francúzsko Sv. Florentius sa narodil asi v Írsku. Podľa tradície pochádzal z galsko-rímskej šľachty. Ako pustovník prišiel do Alsaska, kde žil asketickým životom. Mnoho ľudí ho vyhľadávalo, aby našlo u neho pomoc. Podľa legendy ho raz dal vyhľadať sám kráľ Dagobert I., ktorý ho žiadal o vyliečenie svojej nemej dcéry. Keď ju Florentius zázračne uzdravil, kráľ mu mu povedal, že mu dá toľko pôdy, koľko dokáže obísť jeho malý osol, počas kráľovej rannej toalety. Osol sa pustil do cvalu a obrovský kus pôdy dal potom kráľ Florentiovi. Na tejto pôde potom založil kláštor  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 7. november * 1185/1186 Burg an der Wupper, dnes mestská časť Solingenu, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko † 7. november 1225 blízko Gevelsberg pri Hagene, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Význam mena: žiarivý ako anjel (zast. nem.) Sv. Engelbert sa narodil okolo roku 1185 v Nemecku v rodine grófa z Bergu a grófky z Geldernu. Obaja rodičia boli silne nábožensky založení a od malička vychovávali svojho syna tak, aby sa stal kňazom. Ešte ako chlapec bol Engelbert v roku 1199 vymenovaný za prepošta a kanonika, neskôr dostal prepošstvo kolínskej katedrály. Bol to vtedajší nešťastný zvyk, zabezpečili mu to jeho rodičia svojím vplyvom. Engelbert nebol ešte ani kňazom.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 7. november * 19. (?) jún 1665, Florencia, Taliansko † 7. november 1717 Pofi pri Frosinone, Taliansko Sv. Anton Baldinucci sa narodil vo Florencii v Taliansku v roku 1665 ako syn spisovateľa a maliara. Jeho otec chcel, aby sa stal kňazom. V roku 1681 vstúpil k jezuitom. Študoval v Ríme a v Terni v Taliansku. Ako tridsaťročný bol vysvätený za kňaza. Hlavnou náplňou jeho činnosti boli ľudové misie a starostlivosť o chudobných. Bol veľmi horlivý. Ku koncu života bol prepracovaný. Zomrel pomerne mladý – 52-ročný. V roku 1893 bol beatifikovaný. FacebookTwitterGoogle+E-mail