Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 8. december * 23. január 1898 Winów, Poľsko † 8. decembra 1942 Dachau, Nemecko Páter Alojzy Liguda, misionár verbista, sa narodil 23. januára 1898 v dedinke Winow v regióne Opole, v rodine Vojtecha a Rozálie, rodenej Przybyla, ako posledný zo siedmich detí. V úprimnej náboženskej a srdečnej atmosfére sa Alojz učil od matky skromnosti a tichému spĺňaniu každodenných povinností, od otca usilovnosti v práci, aktivite vo farskom živote – otec bol stálym organizátorom a vedúcim peších pútí do Wambierzyc a na Horu svätej Anny. Na základnej škole, ktorú začal ako šesťročný, vynikal Alojz bystrosťou, usilovnosťou a najlepšími známkami. Vychovaný  [ Read More ]

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov Svätý Sviatok: 19. október * 2. február 1613 Saugues, Francúzsko † 8. december 1649 St-Jean Význam mena: franc. meno z lat. (dies) natalis – deň narodenia; alebo skôr z (Christi) natalia (Vianoce), t.j. vianočný Sv. Noël Chabanel sa narodil 2. februára 1613 v Saugues blízko mesta Mende vo Francúzsku. V roku 1630, hoci mal len šestnásť rokov, vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) v meste Toulouse. Stal sa kňazom, neskôr profesorom rétoriky. Mnohí obdivovali jeho čnosti a múdrosť. V roku 1643 sa pripojil k misionárom, ktorí odchádzali na americký kontinent medzi Indiánov. Pokračoval v diele  [ Read More ]

Sviatok: 8. december Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Dobre známy príbeh z knihy Genezis (Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom hriechu našich prarodičov Adama a Evy. Previnili sa voči Božiemu zákazu nejesť zo stromu poznania dobra a zla (porov. Gn 2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu museli odísť z raja. Tento ich prvý hriech a jeho následky sa prejavili nielen na nich, ale aj na všetkých ľuďoch, teda aj na nás. Všetci prichádzame na svet s tzv. dedičným hriechom, ktorý máme po Adamovi a Eve. V tomto duchu žalmista volá: „Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja  [ Read More ]

tiež: Narcisa od Ježiša Svätá Sviatok: 8. december * koniec 1832/zač. 1833 Nobol, Daule, Ekvádor † 8. december 1869 Lima, Peru Atribúty: kríž, evanjelium, fialka, gitara Narcisa pochádzala z Nobolu v Ekvádore. Veľmi skoro osirela. Pracovala ako krajčírka, aby sa mohla spolu so svojimi bratmi a sestrami uživiť. Pod vedením niekoľkých duchovných vodcov sa rozhodla zasvätiť svoj život Kristovi ako panna. Zvyšok života chcela stráviť v modlitbe a pokání za obrátenie hriešnikov. Hoci zostala ako laik vo svete, zachovávala prísny denný režim – 8 hodín modlitby v tichu a samote. Dodržiavala aj prísny pôst a veľmi skromne žila. Urobila sľub, že štyri hodiny  [ Read More ]